– Abbasi-familien har hatt plikt til å forlate Norge i flere år, sier direktør i (UNE)


Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda, skriver i sin kronikk at de innvandringsregulerende hensynene må veie tyngst i Abbasi-saken. Det er derfor de i flere år har hatt plikt til å reise fra Norge og nå igjen ble forsøkt sendt ut med tvang, sier direktøren i (UNE)

– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.

– Fra 2012 til i dag har vi i UNE behandlet mer enn 150 slike saker, der afghanske kvinner hevder de er enslige. Noen av dem har med seg barn, andre ikke. Noen kom til Norge i følge med menn som så forsvant, andre kom først alene og så mannen senere. Dette ble en trend til tross for at det kulturelt sett er nesten utenkelig at afghanske kvinner er ute på slike reiser uten følge eller godkjenning fra mannlige familiemedlemmer.

– Disse avveiningene slår ikke alltid likt ut. Noen ganger kommer UNE til at de sterke menneskelige hensynene må få avgjørende betydning, for eksempel hensyn til barn. Andre ganger kommer vi til at de innvandringsregulerende hensynene må veie tyngst.

– Slik ble det i Abbasi-saken. Det er derfor de i flere år har hatt plikt til å reise fra Norge og nå igjen ble forsøkt sendt ut med tvang, sier hun.

Men asylaktivister nekter å forholde seg til utvisningsvedtaket og nettstedet Minerva forteller om at asylaktivister som blant annet tok kontakt med den afghanske statssekretæren for flyktninger, og oppfordret departementet til å ikke ta imot Abassi-familien. Internt på Facebook-gruppen skrytes det av at de har påvirket afghanske myndigheter, og påført norske myndigheter et omdømme-tap. Samtidig formanes medlemmene om å holde aksjonen hemmelig.

Fra Abassi-demo

Resett som også omtaler saken, skriver følgende i sin artikkel: “Lederen for gruppen er en tidligere avvist afghansk asylsøker ved navn Abduhl Ghafoor, som fra Afghanistan driver en organisasjon (AMASO) som skal hjelpe afghanske asylsøkere. AMASO har et formelt samarbeid med den svenske organisasjonen Rights Now.”

Minerva har kontaktet Ghafoor, men fikk da beskjed om at Ghafoor ikke ville tillate hverken omtale av AMASO eller bruk av skjermdumper fra Facebook-siden, noe Minerva med full rett har valgt å ignorere.

KILDE- https://www.une.no/aktuelt/arkiv/2019/abbasi-saken-er-en-blant-mange/