Støtte oss?

Det koster å holde nettsidene i drift, og vi ønsker å forbedre oss teknisk for å nå ut til et enda større publikum. Så derfor spør vi:

Vil du støtte oss?

Har du nytte og glede av informasjonen vi presenterer på disse nettsidene, så vennligst vurder om du kan støtte oss økonomisk ved å gi en skjerv – stor eller liten – på bank-kontonummer 9801 53 06742

Ditt eventuelle bidrag vil være en stor oppmuntring og et viktig håndslag til en idealistisk og ulønnet kamp for frihet og sannhet.