Støtte oss?

Det koster å holde nettsidene i drift, og vi ønsker å forbedre oss teknisk for å nå ut til et enda større publikum. Så derfor spør vi:

Vil du støtte oss?

Har du nytte og glede av informasjonen vi presenterer på disse nettsidene, så vennligst vurder om du kan støtte oss økonomisk ved å gi en skjerv – stor eller liten – på bank-kontonummer 9801 53 06742

Ditt eventuelle bidrag vil være en stor oppmuntring og et viktig håndslag til en idealistisk og ulønnet kamp for frihet og sannhet.

Copy link
Powered by Social Snap