Bård Hoksrud: Journalister driver valgkamp for et rødere Norge

Bård Hoksrud fillerister Porsgrunn Dagblad i sitt Facebook-utspill. Hoksrud mener journalistene driver valgkamp for et rødere Norge.

I følge «Vær varsom- plakaten», burde Porsgrunn Dagblad gitt meg mulighet til å imøtegå kritikken som er rettet mot meg….

Posted by Bård Hoksrud on Tuesday, July 30, 2019

Hoksrud skriver: «Journalistenes valgkamp for et rødere Norge er tydeligvis i gang.» Han setter likhetstegn mellom dårlig journalistisk håndverk og politiske motiver, som han også muligens har dekning for å mene.

Det finnes nemlig grundige og ferske undersøkelser (Norske Mediedager i Bergen, 2019) som viser at journalister flest er venstreorienterte. Det synes å ligge i journalistikkens natur å unngå en nøytral dekning når det emnet man dekker ikke passer inn med journalistens virkelighetsbilde.