Dagbladet skjerper seg litt – Bekrefter ny klasse, flytting av makt og hemmelighold

Illustrasjon: Faksimile fra tegning av Finn Graff Dagbladet

– Makt flyttes, hemmeligholdet brer seg og fristelsene øker:

– Norge har fått en politisk klasse

Politikernes privilegier har nådd et nivå der de skaper farlige fristelser og avstand til velgerne. Vi har fått en politisk klasse, skriver John O. Egeland i Dagbladet.

Vi kritiserte for kort siden Dagbladet for å rette baker for smed. Vi tok der opp spørsmålet om Solberg sin dømmekraft, og hvorfor den ikke var belyst bedre i systemmedia. Solberg som fortsatt synes det er trist at Fiskeriministeren ble avslørt da han urettmessig forsynte seg grovt av felleskapets midler.

Nå har Dagbladet en god artikkel om vår nye elite-klasse. Dagbladet bekrefter langt på vei våre og vanlige folks antakelser om politikerstanden.
Den er absolutt verdt å lese. Også Dagbladet peker der nå på Solberg som synes det er trist at Fiskeriministeren ble avslørt!
Hun har aldri beklaget at en av hennes høyest betrodde, får vi tro, gjorde noe galt mot folket og fellesskapet. Kun at han ble tatt og ikke kunne fortsette som Fiskeriminister.
Hun fastholder sågar at han kunne blitt en god minister.

Er det bare Politisk Ukorrekt som er i posisjon til å våge å stille spørsmål ved den siden av saken – Solbergs egen integritet – eller vil vi etterhvet se Dagbladet eller andre grave dypere i materien rundt dette?

Er vi som nasjon tjent med en Statsminister som har et så lempfeldig forhold til ærlighet og redelighet som Solberg synes å ha?