Arkiv foto. Bilde fra demonstrasjon mot SIAN og viser. Venstreekstrem demonstrant i full vigør med islamister

Leserbrev fra Lars Thorsen

Lars Thorsen

LARS THORSEN ER LEDER AV SIAN.

Ytringsfrihet fordrer en artikulert meningsytring og respekt for demokratiets spilleregler i fremføringen av ytringen.

Rødt tilkjennegir i VårtOslo at de vil bryte straffelovens paragraf 181 under SIAN sin politiske markering på Mortensrud 20. juni.

De som skriker høyest, representerer ikke folket. Det er nettopp derfor de må skrike i stedet for å fremføre faktabasert argumentasjon. Vold er den inkompetentes siste tilflukt, sa forskeren og forfatteren Isaac Asimov. Det gjelder også Rødts verbalvold. Dessverre er det slik at deres aggressive adferd skremmer alminnelige folk fra å delta i ordskiftet.

Ytringsfrihetseksperten Jon Wessel Aas sa en gang at «To som skriker i ett rom, er ikke ytringsfrihet». Ytringsfrihet fordrer en artikulert meningsytring og respekt for demokratiets spilleregler i fremføringen av ytringen.

En mobb

Den vanligst forekommende lovovertredelsen vi opplever fra meningsmotstandere, er ordensforstyrrelse som blokkerer vår formidlingsfrihet. Formidlingsfriheten er et vesentlig element i konseptet «ytringsfrihet». Dersom en verbalvoldsmobb står mellom meg og min tilhører, vil mobben blokkere formidlingen av budskapet.

To som skriker i samme rom er ikke en trussel mot samfunnet. Ingen tilhørere får sine friheter krenket. Motsatt er det når Rødt mobiliserer for å drive ordensforstyrrelse under et politisk arrangement der de er uenige med arrangørens politiske syn.

En trussel mot demokratiet

Demokratiet er fundert på fri meningsbrytning og sannhetssøken. Når Rødt krenker våre menneskerettigheter ved sin adferd, da er de selv den største trusselen mot demokratiet.

Foto fra SIAN demo

Rødt gjør krav på egne soner der Norges lover ikke skal gjelde. Kan Rødt vennligst avklare i hvilke konkrete enklaver de vil innføre sharia? Etter mitt syn skal norsk lov gjelde i hele kongeriket.

Vi ser frem til at kommunistene for en gangs skyld skal fylle et torg vi frekventerer, med kjærlighet. Det vil bli en ny opplevelse.

Stopp islamiseringen av Norge planlegger en markering på Mortensrud den 20. juni