En av to fremmedkulturelle innvandrere i Danmark, mener kritikk av religion skal være forbudt

A queue of Bahraini woman wearing Abaya robes with the Niqad covering their faces. REUTERS/Chris Helgren

Nesten halvparten av etterkommerne til ikke-vestlige innvandrere bosatt i Danmark er villige til å avslutte opplysningstidens ideal om religionskritikk.

Tallene kommer frem i et notat som er en del av Utlendings- og integreringsdepartementets årlige undersøkelse av ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere sitt statsborgerskap, som publiseres denne uken. Det skriver Kristeligt Dagblad.

På spørsmål om hvor enig eller uenig man er i at det bør være forbudt å kritisere religion, erklærer 48 prosent av andre generasjons innvandrere at de er «helt enige». 

Motstridende syn på ytringsfrihet gir grunn til bekymring

Resultatene gir grunn til bekymring, ifølge innvandringsminister Mattias Tesfaye, som fortalte BT-tabloiden at mens han forsto det slik at Midtøsten-innvandrere ønsket å holde på verdiene de ble oppdratt med, burde det heller være slik at “flere og flere heller burde godta demokratiets verdier fra generasjon til generasjon.”

Kilde- Kristeligt Dagblad.