Endelig løsner det litt på “venstresida” også

Faksimile: Steigan.no

Steigan.no hadde et glimrende innlegg ute nylig.

Artikkelforfatteren George Chabert, historieprofessor ved NTNU, er en av tilsynelatende ytterst få akademikere innen humaniora i Norge som det kan være vel verdt å lytte til.

Innledningsvis viser artikkelen hvordan de virkelig store spørsmålene i politikken omgås. Videre belyses masseinnvandringen som mer og mer viser seg å ikke være så berikende for Europa som vi ble – og stadig blir – fortalt.

Dette er jo noe vi og andre nasjonalister har sagt i årevis, men endelig ser det ut som flere og flere ser tegninga. Vi som har advart er blitt kalt rasister og det som verre er. Men nå kommer sannheten og det vi har advart mot mer og mer frem i dagen. Det dreier seg nemlig ikke om rasisme og “fremmedfrykt” i det hele tatt. Det dreier seg om bærekraft, overlevelse og sunn fornuft.

Argumentet er at økonomien trenger masseinnvandring. Virkeligheten er at de økonomiske, sosiale og kulturelle kostnadene mange ganger overstiger fordelene.

Å peke på islamismen som problemet, er politikernes piruett for å vende oppmerksomheten bort fra en innvandringspolitikk de har vært aktive i å utforme.

Forhåpentligvis vil gamle høyre-venstre akser og motsetninger rundt disse etterhvert kunne settes til side, til fordel for samarbeid i folket. For nasjonalismen og for vår egen overlevelse – mot globalismen og Europas undergang.

Dette er den viktigste kampen vi noengang har stått overfor. Vi må ta disse viktige spørsmålene opp, og på alvor. Vi kan ikke debattere debatten lenger, for vi har ingen steder å flykte til.