Er ditt nabolag og din kommune forberedt på å ta i mot en IS kriger og hans familie?

“Er ditt nabolag og kommune forberedt på å ta i mot en IS kriger og hans familie?”

Dette er tittelen til det kommende arrangementet som skal avholdes i Arendal 14. august.

Det hersker nemlig bred enighet i det politisk korrekte Norge for “reintegrering” av fremmedkulturelle IS-krigere som er utstyrte med norske statsborgerskap.

Derfor skal det nå avholdes informasjonsmøte om de muslimske fremmedkrigerne og IS-terroristenes “tilbakekomst” til Norge. Politikerne og myndighetene har bestemt at terroristene og deres familier skal bosettes og integreres i det norske samfunnet, et samfunn de hater og et Norge de frivillig forlot, til fordel for å bygge opp et muslimsk kalifat.

Som slagne IS-krigere skal de altså nå tilbake til Norge – og muligens til et nabolag nær deg?

Arrangementet skal foregå på Arendal Kulturhus og omhandle aktuelle temaer som: Hva som gjøres nasjonalt og lokalt med tanke på hjelpeapparatet, og om lokalmiljøet er godt nok rustet til å ta i mot fremmedkrigere og deres familier.

Paneldeltakere er:

  • – Marie Benedicte Bjørnland – Politidirektør (Tidligere sjef for PST)
  • – Heidi Wittrup Djup – Psykolog og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi – Sitter i regjerings ekspertgruppen som skal gi råd om å forebygge at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje.
  • – Sofie Høgestøl – Spesialisert seg innen strafferett, fremmedkrigere, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.
  • – Arne Thomassen (H) – Ordfører i Lillesand Kommune

Våre politikere vil med dette gamble med nordmenns sikkerhet og utsette folket for fare.

I Sverige har flere hjemvendte IS-terrorister allerede begått bestialske drap og groteske handlinger etter at de kom tilbake. Nå skal også det norske folk settes på prøve, politikerne skal bruke det norske folk som forsøkskaniner i dette horrible eksperimentet, der norske liv kan gå tapt.

Se kilde- https://www.facebook.com/events/366208450942462/