EUs energiministres plan for å kutte strømforbruket med 10 prosent – mindre lys, varme og mørkt etter klokken 22

Illustrasjonsfoto

Et forslag fra EU-kommisjonen om å kutte strømforbruket med minst 10 prosent ligger på energiministrenes bord. Men sparekampanjene er alt i gang. Flere EU-land kutter belysning av severdigheter, oppvarming av fellesområder – og varmtvannet på offentlige toaletter.

Når EUs energiministre møtes til nok et ekstra møte i Brussel 30. september, skal de behandle spørsmålet om kutt i superprofitten til energiselskapene. Økte skatteinntekter skal brukes til å støtte husholdninger og småbedrifter og investere i energiøkonomisering.

I tillegg skal ministrene samle seg om en ganske ambisiøs plan for å kutte strømforbruket med 10 prosent generelt og 5 prosent i de tidene på døgnet der forbruket topper seg. Det er gjerne på morgenen og ettermiddagen. Det er opptil medlemsstatene å presentere tiltak for å nå disse målene, skriver Kommisjonen i sitt forslag.

Tyskland mest omfattende

Tyskland har satt i verk de mest omfattende tiltakene, som skal vare frem til våren. Lysreklamer skal være skrudd av etter klokken 22, med noen unntak. Utelys kan stå på og butikkvinduer kan fortsatt være opplyste. Flere land som Belgia og Frankrike følger tyskerne og slukker lyset på monumenter og bygninger på natten og regulerer lysreklame. Det får som konsekvens at turistmål som Versailles, Louvre og Eiffeltårnet ikke blir opplyst på natten lenger. Paris vil ikke lenger være «lysets by» denne vinteren. Men gatelyset vil være tent av sikkerhetsmessige grunner, det samme gjelder lys på broene over Seinen.

Belgia vil også slukke lyset på motorveiene, men avkjøringene skal fortsatt være opplyste.

Kutter innetemperatur

Land som Østerrike, Tyskland, Belgia, Italia, Spania, Nederland, Danmark og Frankrike med flere har allerede eller er i ferd med å innføre begrensninger i oppvarming av offentlige bygninger. I mange tilfeller følges dette opp av private selskaper. De fleste setter temperaturen ned fra 21 til 19 grader med unntak for blant annet helseinstitusjoner, barnehager og skoler. Dette er et tiltak som ventelig vil spre seg til omtrent alle EU-land.

I tillegg har en rekke land signalisert at de ikke vil varme opp korridorer og fellesarealer som ankomsthaller. Unntaket her er korridorer på f. eks sykehus.

I områder der det pågår manuelt arbeid har flere land signalisert at de vil sette temperaturen ned til 17 grader.

Dusj – ikke karbad

I hjemmene oppfordres folk til å dusje (men kort) og ikke ta karbad. Dette er også et generelt krav som en rekke land stiller seg bak.

Flere land vil innføre restriksjoner for private badebasseng. Disse skal ikke lenger varmes opp med gass eller strøm. Unntaket er der bassengene brukes til rehabilitering av syke og skadede eller er en del av et annet medisinsk tilbud. Hoteller får også unntak.

Et stort antall svømmehaller og ishockeybaner i Frankrike er alt stengt på grunn av de høye strømprisene.