Flere svenske kommuner går mot konkurs – klarer ikke migrasjonskostnadene

I det siste har flere kommuner advart om at de er på vei mot økonomisk kollaps i Sverige. Store kostnader knyttet til mottak av nyankomne migranter risikerer å sette flere svenske kommuner i konkurs.

Den seneste prognosen fra Migrationsverket viser at det fortsatt vil være omfattende masseinnvandring til Sverige. Blant annet regner man med at det skal komme rundt 21 000 nye asylsøkere og rundt 55 000 innvandrere via familiegjenforeninger hvert år fram til 2022 – totalt hele 306 000 nye fremmedkulturelle innvandrere bare fra disse to kategoriene.

Dette vil innebære store kostnader for kommunene når migrantene overføres fra statlig til kommunalt økonomisk ansvar.

Over 300 000 flere asylanter- og familiegjenforeninger på bare noen år, har Migrationsverket prognostisert. Når skal de “godhjertede” forstå at dette vil få konsekvenser?

Det multikulturelle eksperimentet fører nå til at flere og flere kommuner vil gå konkurs og at den fremmedkulturelle innvandringen ikke er bærekraftig, verken økonomisk eller demografisk.

Kilder- http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/hur-ska-sverige-klara-att-ta-emot-annu-fler/?fbclid=IwAR2u-fq3hutuHlZz0Yi-08zL5QXxpBLUNV11vQtUoIqn4loIoekM_Ul9wOQ