Forskeren Minda Holm påstår at Orbán og Ungarn er rasistisk

Ungarns-president-Viktor-Orban-og-Polens-president-Mateusz-Morawieck. Innfelt: Minda Holm

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Minda Holms ideologiske tankegods og politiske agenda ses tydelig og klart: Nasjonalisme er ondskap, mens liberalisme, multikulturalisme og globalisme er godheten.

Fra januar 2018 leder Holm et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi i Europa, Russland og USA. Prosjektet skal ha fokus på implikasjoner for norsk og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Holm er ellers medredaktør for Internasjonal Politikk og fast utenriksspaltist for Dagsavisen, og sitter i styret til bl.a. Human Rights House Foundation. Se hennes personlige hjemmeside for mer informasjon.

Ungarn og Polen nekter å bytte ut sin egen befolkning med mennesker fra Afrika og Midtøsten

7 februar kom Minda Holm med sin “rapport” om tilstandene i Ungarn og Polen. Den hadde den “urovekkende” tittelen “Høyreradikale trosbrødre“.

Der tar hun for seg hvor “forferdelig” disse to landene har blitt fordi de har ledere som tar vare på sin egen befolkning og motsetter seg masseinnvandringen.

Holm er også frustrert over at disse landene fortsatt holder i hevd sine «kristne verdier». Når resten av Vest-Europa lefler med islam og annen multireligiøsitet, så blir det helt feil for “forskeren” Minda Holm at disse landene er så frekke at de vil beholde sin kristne kulturarv.

Land etter land opplever at den opprinnelige europeiske befolkningen i sine respektive hjemland regelrett blir byttet ut med en importert fremmedkulturell innvandrerbefolkning. Og utskiftningen av europeerne går raskere og mer brutalt enn noensinne.

Denne endringen av Vest-Europa har Ungarns statsminister Viktor Orbán lenge advart om. Han mener at fremtiden til Europa nå ligger i Sentral-Europa, som nektet å godta innvandring fra den tredje verden.

Det som før var radikale høyre er nå normalen i Ungarn og Polen

Minda Holm refererer til populismeforskeren Cas Mudde, som påpeker i en ny bok at det polske Lov og Orden og ungarske Fidesz er eksempler på konservative partier som har gått over til å være en del av det populistiske radikale høyre. Et av kjennetegnene ved dagens radikale høyre er nettopp at politikken har blitt såpass normalisert og mainstream. I kraft av å være tidligere konservative sentrumspartier, har de et visst «omdømmevern». Deler av media og politikere «fortsetter å oppfatte dem som konservative lenge etter deres forvandling til populistiske radikale høyre», skriver Mudde. Dette gjelder blant annet regjeringspartiene i Ungarn og Polen.

Minda Holm mener Orbán er rasist

–  I Ungarn snakker Orbán om en «muslimsk invasjon» av Europa, at alle terrorister i hovedsak er migranter, og at Ungarn ikke ønsker at «deres (hud)farge.. skal blandes med andres». Dette er ikke konservatisme: det er rasisme, slik også FNs høykommissær for menneskerettigheter har påpekt. Grensene for hva som er akseptabelt å si og gjøre flyttes mer mot det ekstreme, både i Ungarn, Polen og Europa generelt, sier hun.

– Ungarn og Polen ønsker til dels forskjellige ting, både i innenriks- og utenrikspolitikken. Men de er altså enige om at Europa bør være nasjonalt og religiøst, ikke postnasjonalt og sekulært. Under disse slagordene ligger det mye grums. Politikk som tidligere var ytterliggående er nå en del av den nye normalen, mener Holm.

Kilde: Høyreradikale trosbrødre (Dagsavisen)