Forskningsrapport: “Årsaken til at IQ-scoren går ned i Norge, er uviss.”

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Jon Martin Sundet m.fl., skriver dette i sin forskningsartikkel angående den oppsiktsvekkende IQ-senkningen i Norge og andre vestlige land:

Det er ikke bare et norsk fenomen, økningen i IQ over tid er noe man har sett i alle verdensdeler. Noe av det kanskje mest interessante nå er at økningen i Norge og mange andre vestlige land har flatet ut og faktisk gått litt ned igjen. I utviklingsland ser ikke stigningen ut til å avta med det første, og det går dermed mot en utjevning.

“Økningen har faktisk gått ned igjen”, sier altså landets ledende forskningspsykologer. Vi lurer på om dette med folkelige ord kan sies på noen annen måte enn at Norges befolkning nå er i ferd med å bli dummere?

Den grafiske kurven er hentet fra fagtidsskriftet Scandinavian Psychologist og representerer endringer i norske militærrekrutters IQ over tid. Kurven ligner til forveksling på en ukjent fritenkers humoristiske evolusjonssyn (innfelt bilde). Lydige forbrukerslaver med moderat IQ er muligens nettopp hva elitene ønsker.

I den samme forskningsartikkelen – som har tittelen “Flynn-effekten i Norge og andre land: Praktiske implikasjoner og teoretiske spørsmål” – søkes selvsagt etter forklaringen på nedgangen, hvorav også innvandring drøftes som mulig årsaksfaktor. Her er konklusjonen, kanskje som ventet, at noen slik sammenheng ikke kan påvises:

Konklusjonen må bli at økningen, den etterfølgende utflatingen og nedgangen i gjennomsnittlig IQ utelukkende drives av miljøfaktorer. Den genetiske sammensetningen av en populasjon forandrer seg ikke over såpass korte tidsrom

Det har altså IKKE skjedd noen innvandring av betydning i de siste 30-40 årene til Norge, skal en tro nyere IQ-forskning… !?

Tallenes tale: I 2013 hadde 23 % av den norske befolkningen innvandrerbakgrunn, og denne prosentandelen øker raskt. Bare fra 2004 til 2013 hadde andelen nordmenn gått ned fra 85 til 77 %, i følge en Aftenposten-artikkel som baserer sine tall på Statistisk Sentralbyrå.

Professor Sundet hevder imidlertid hardnakket at IQ-reduksjonen er et ‘mysterium’:

Økningen kunne jo ikke fortsette for evig. Det må finnes et tak et sted. Én ting er at det stopper opp, en annen ting er at det går ned igjen, akkurat det er et lite mysterium.

Kilde:  Scandinavian Psychologist, NRK