Førsteamanuensis i psykologi ved NTNU får sparken på grunn av «rasistisk Facebook-konto»

Øyvind Ekrem. Foto: NTNU

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har vedtatt å følge NTNU-ledelsens forslag om å gi førsteamanuensis i psykologi ved NTNU, Øyvind Eikrem sparken.

De har konkludert med at det er «overveiende sannsynlig» at han står bak den anonyme facebookprofilen som Filter Nyheter omtalte i februar i fjor. Der de mente at Eikrem hisset til rasistiske nettdebatter.

Utvalget mener at det «ikke er tvil om» at den anonyme facebookprofilen inneholdt fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer.

Nettstedet Khrono har hatt tilgang til vedtak og begrunnelse fra ansettelsesutvalget som gjorde sitt vedtak mandag.

Knapt begrunnet

Khrono har forelagt ansettelsesutvalgets konklusjoner overfor advokat Vidar Strømme, som blant annet har jobbet mye med ytringsfrihet og akademisk frihet.

Han mener at vedtaket i utvalget er ganske knapt begrunnet.

— Når det gjelder ytringene på Facebook-profilen er jeg enig i at noen av dem jeg har sett gjengitt kan være av den typen som kalles hatefulle i straffeloven. Men vurderingen av det avhenger i prinsippet alltid av hvordan dette skal tolkes i sin kontekst, og det redegjøres det ikke for her, sier Strømme.

— Vedtaket er også begrunnet med at han har fremsatt beskyldninger mot andre. Men av selve vedtaket fremgår lite av hva slags grunnlag han mener å ha hatt, og hvordan han har gått frem. Det er mulig at det fremgår av andre dokumenter som det vises til, men selve begrunnelsen er ganske knapp, sier Vidar Strømme.

— For at han skal være ansvarlig for å ha medvirket til spredning av disse, må han også ha vært klar over dette, mener Strømme som viser til at utvalget mener at Eikrem disponerte kontoen og ikke har tatt avstand fra ytringene før senere, eller prøvd å hindre spredning av dem.

— Om man tenker seg at dette var en straffesak, ville nok ikke denne beskrivelsen av ansvar vært nok, mener Strømme.

Eikrem: — Ligger an til klage

Utvalget var enstemmige og vedtok mandag denne uka at de mener det er grunn til avskjed av Eikrem.

Eikrem og hans advokat har tre uker på seg til å klage på saken. Det er ansettelsesutvalget som skal behandle klagen.

— Jeg har ikke rukket å se så nøye på dette ennå, men det kan se ut som om det ligger an til en klage her, sier Eikrem.

— Hva med de to punktene som «forsvant», som NTNU-ledelsen også mente var grunnlag for avskjed?

— Jeg bare registrerer at den blir tynnere og tynnere denne saken, sier Eikrem.

Politisk heksejakt

Trond Andresen, førsteamanuensis i kybernetikk og tidligere aktive på ytterste venstre fløy som blant annet politiker for Rødvalgallianse (RV) (forløperen til dagens Rødt, red.mrk). Andresen har vært ansatt ved NTNU i 40 år og snart går av med pensjon, har kommentert ansettelsesutvalgets vedtak på sin egen facebookprofil, der han skriver.

«I dag har NTNUs tilsettingsutvalg gitt førsteamanuensis Øyvind Eikrem avskjed. Dette er – i motsetning til oppsigelse — et ekstremt sterkt virkemiddel, og skal bare brukes i spesielle krisesituasjoner hvor det må handles raskt for å unngå skade. Enda mer skandaløst er det at oppsigelsen er reint politisk», skriver han og mener at man på Institutt for sosialt arbeid ikke vi har personer som ikke tilstrekkelig «woke», uansett om de skjøtter sitt arbeid tilfredsstillende.

«Dette har vært en politisk heksejakt i ett og et halvt år. Det som foregår nå fra ledelsen er nytt og skremmende. Det er ille at NTNU, fhv NTH, som jeg føler meg så sterkt knytta til, nå er det første universitet til å si opp en faglærer på politisk grunnlag», skriver Trond Andresen.

Filter Nyheter ble felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Eikrem-saken

Da den venstreekstreme nyhetsbloggen Filter Nyheter feilaktig hengte ut førsteamanuensis i psykologi ved NTNU i Trondheim, Øyvind Eikrem som rasist, mente PFU at de hadde brutt god presseskikk.

PFU kom frem til at redaktør Harald Klungtveit ikke hadde dokumentert anklagene mot psykolog Øyvind Eikrem og dermed brutt Vær varsom-plakatens punkt 3.2. Punktet omhandler kritisk bruk av kilder og kontroll av at opplysningene som gis er korrekte. 

Fra Journalisten.no:

«PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse. Det dreier seg om vesentlig journalistikk.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at Filter Nyheter er så konstaterende. Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette. Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold. PFU mener derfor at artiklene kommer i strid med VVP 3.2.

Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.»

Den innklagede artikkelen ble publisert 20. februar 2020, med tittel «NTNU-Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter». Artikkelen er illustrert med et bilde av Eikrem og klipp fra den hemmelige Facebook-kontoen.

– Ikke dokumentert

I den vedtatte uttalelsen lyder det:

«PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse. Det dreier seg om vesentlig journalistikk.

Utvalget konstaterer at Filter Nyheter fastslår at klager står bak kontoen og at klager har skrevet det eksemplene viser. Spørsmålet blir om dette er dokumentert.

Vær Varsom-plakaten stiller strenge krav til opplysningskontroll og kildebredde, ikke minst når pressen publiserer rammende anklager mot enkeltpersoner, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Hvis en redaksjon ikke har dekning for å slå fast en opplysning, må det tas nødvendige forbehold. Hvis opplysningene kommer fra anonyme kilder, kreves det særlig varsomhet.

Når det gjelder bruken av anonyme kilder i denne saken, mener utvalget at det var forståelig og akseptabelt. Utvalget merker seg at Filter Nyheter hadde flere kilder, og utvalget har ikke grunnlag for å tvile på at Filter Nyheter har vært kritisk både i valg av kilder, og til kildene.

Tidligere konflikter klager har vært involvert i, påpekes også i artikkelen. På bakgrunn av det de anonyme kildene fortalte, hadde Filter Nyheter også grunn til å stille spørsmål ved klagers tilknytning til kontoen. Klager er i en rolle og posisjon som gjør at han må akseptere et slikt søkelys. Han er også en erfaren debattant som kan svare for seg.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at Filter Nyheter er så konstaterende. Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette. Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold. PFU mener derfor at artiklene kommer i strid med VVP 3.2.

Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.»

Kilde – Vedtak klart: Eikrem får sparken på grunn av hatefulle ytringer (Khrono)