Fremmedkulturelle må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse

Enkelte personer må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Det har Stortinget bestemt.

Nytt krav om fem års botid gjelder for deg som:

  • har opphold etter søknad om beskyttelse (asyl)
  • har beskyttelse fordi du er familiemedlem til en flyktning (avledet asyl)
  • kommer til Norge som overføringsflyktning
  • har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn
  • har familieinnvandring med noen av gruppene over

NB! Det er fortsatt krav om tre års botid hvis du har oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring og den du har fått familieinnvandring med (referansepersonen) enten

  • har permanent oppholdstillatelse eller
  • er norsk statsborger

Hvis du har fått beskyttelse (avledet asyl) etter at du fikk familieinnvandring, er det krav om fem års botid selv om referansepersonen har permanent opphold eller er norsk.

Endringene gjelder fra 1. desember 2020. Endringene gjelder ikke deg som senest 1. desember 2020 hadde tre års botid for permanent oppholdstillatelse så lenge du søkte senest 1. februar 2021.

Hvis du fylte kravet til tre års botid senest 1. desember 2020, er det nok at søknaden om permanent opphold ble registrert i søknadsportalen senest 1. februar 2021 og at du valgte første ledige time hos politiet for levering av søknaden. På grunn av begrenset kapasitet hos politiet i forbindelse med koronasituasjonen, er det greit at den første ledige timen du får havner på datoer etter 1. februar 2021. I noen politidistrikt skal du ikke bestille time for å levere søknad om permanent oppholdstillatelse, men vente på beskjed fra politiet og deretter laste opp dokumentene dine digitalt. Også da er det nok at søknaden ble registrert på nett senest 1. februar 2021, selv om politiet kontakter deg etter 1. februar. På politiet.no (eksternt nettsted) finner du informasjon om hva som gjelder i ditt tilfelle.

For å få permanent oppholdstillatelse må alle krav være oppfylt når vi ser på søknaden din. Vi anbefaler derfor at du ikke søker om permanent oppholdstillatelse hvis det er lenge til du fyller kravene, men heller søker fornyelse av oppholdstillatelsen din.

Hvis du ikke har hatt tre års botid for permanent oppholdstillatelse i Norge den 1. desember 2020, vil kravet om fem års botid gjelde deg hvis du er i gruppene listet ovenfor. Det gjelder også søknader som er registrert før 1. desember 2020 og søknader som allerede er til behandling. 

For alle andre enn gruppene listet ovenfor gjelder fortsatt krav om tre års botid for å få permanent oppholdstillatelse.

Her kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for permanent oppholdstillatelse.

Kilde- Nytt krav til botid for permanent oppholdstillatelse UDI