Full splid mellom byrådspartiene MDG og Ap: – Bompengene bør vesentlig opp, sier Lan Marie

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier at det er uaktuelt å øke bompengenivået i Oslo og sier med det sin egen miljø- og samferdselsbyråd midt imot.

Søndag sa miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), at bompengene i hovedstaden bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene.

Berg sa også at det er uaktuelt for MDG å ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

— Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå. Det vet de veldig godt, sier Raymond Johansen.

MDG etterlyser også mer bompenger i Bergen

I Bergen er det listetopp Thor Haakon Bakke som ikke er fornøyd med regjeringens bompengeavtale og mener den vil føre til økt trafikk i Bergen.

– Denne byen trenger faktisk mer bompenger for å nå målsetningene om mindre utslipp, enda bedre luft, mindre støy og mer plass, sier han til Bergens Tidende.

Han fortsetter videre med å med å skylde på at bompenge-avtalen til Solberg-regjeringen også ødelegger kloden. – Hvis de skal gjøre noe bra for kollektivtrafikken skal de samtidig gjøre noe som er dårlig. Arktis brant i sommer, nå brenner det i Amazonas. I Bergen skal utslippene og trafikken ned, mens regjeringen legger til rette for mer bilisme.

Men Bakke er ikke helt ferdig med dommedagsprofetien sin ennå, noe som radikalerne i MDG så flittig bruker i sine argumentasjoner når det kommer til norske klimagass-utslipp.

– Økte bompenger er åpenbart hovedårsaken til trafikknedgangen som har tjent bergenserne og klimaet godt. Regjeringen saboterer videre trafikknedgang i Bergen sentrum og bidrar til både økte klimagassutslipp og mer luftforurensning. Dette bør vi ikke godta, sier dommedagsprofet Thor Haakon Bakke (MDG).

Kilde- https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/70QQQv/MDG-etterlyser-mer-bompenger-i-Bergen?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wY-hTgF8ySqoqywGbh6UQ8YAYG37y8gLknIAbZZ_LVXeYikX3WdfEHFM#Echobox=1566732835

KILDE- https://vartoslo.no/full-splid-mellom-byradspartiene-mdg-og-ap-uaktuelt-a-oke-bompenger-sier-raymond-johansen/