Greta Thunberg får årets alternative nobelpris og en million svenske kroner

Den svenske klimaaktivisten får årets alternative nobelpris.

Greta Thunberg får årets Right Livelihood-pris sammen med Aminatou Haidar fra Vest-Sahara, kinesiske Guo Jianmei og brasilianske Davi Kopenawa.

Den 16-årige Greta Thunberg, som tirsdag holdt en panikk ladet tale ved FN’s klimatoppmøte og generalforsamling, får prisen for å ha inspirert millioner av andre til å engasjere seg i kampen mod global oppvarming, heter det i begrunnelsen fra Right Livelihood Award, som har base i Stockholm.

Både i Norge og Europa herjer det en politisk kamp om å gjøre klima til en vinnersak. “Miljøengasjementet” eller ekstremismen til de radikale miljøaktivistene er på full fremmarsj. Flere politikere tar også til orde for “en styrt avvikling av norsk oljevirksomhet”, og dette blir hjulpet godt fram av både media og skoleverket.

Her blir barn og ungdom regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og hvis vi ikke får kuttet ut våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Det massive skyldkomplekset fortsetter også med såkalt “flyskam”, der radikale aktivister tar til orde for å pålegge i lovs form hvor mange flyturer du kan ha i løpet av ett år.

Ved dette såkalte grønne skifte innad i Europa, har mange europeiske land inkludert Norge underskrevet FNs migrasjonspakt. Denne legger igjen føringer fra en globalistisk elite om hvordan Norge skal ta i mot enda flere migranter i årene fremover. Da er det også såkalte “klimaflyktninger” fra den tredje verden som vi “skylder å importere” pga klimagassutslippene våre.

Kilde- https://www.nrk.no/nyheter/thunberg-far-alternativ-nobelpris-1.14716873