Høie kraftig ut mot “homohets”, etter at det ble kjent at nordmenn ikke får livreddende kreftbehandling

Samtidig som nordmenn dør i køer for å få tilgang på nye kreftmedisiner for å leve videre, så deler Solberg-regjeringen og Stortinget villig ut PREP-pillen som har vært gratis for homofile menn siden 2017. I en rapport fra Olafia-klinikken kommer det fram at PREP har forhindret 80 nye tilfeller av HIV.

– Den harde tonen har blitt stadig hardere. Noen hevder dette er en oppfordring til homofile til å ha uforpliktende sex, skriver Høie om debatten om PREP-pillen.

Norge har en helseminister som prioriterer at staten ved skattebetalerne betaler for et medikament som reduserer risiko for Hiv-smitte ved ubeskyttet sex i stedet for livsviktig kreftmedisin og en ny migrenemedisin som kunne ha hjulpet veldig mange kronisk syke med store smerter.

Den HIV-forebyggende medisinen (PrEP) er like dyr som migrenemedisinen.

Regjeringen har ikke satt penger av til Aimovig, medisinen som omtales som et nytt håp til migrenepasienter. For nordmenn er medisinen svært dyr.

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at det ikke var rom i statsbudsjettet for medisinen fordi man da måtte kuttet eller nedprioritert noe annet, men tilføyer at han ønsker at legemiddelet blir tilgjengelig så raskt som mulig.

Legemiddelverket har beregnet at totalkostnaden på medisinen overstiger den såkalte fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i året. Det betyr at medisinen må godkjennes på Stortinget om den skal komme på blå resept.

På den andre siden ser vår homofile helseminister Høie seg råd til å gi gratis HIV-medisin, PrEP, til sin homsekollegaer rundt om i landet.

– Noen mener at jeg som homofil statsråd bruker fellesskapets midler på at mine homofile venner skal kunne ha sex med hvem som helst og når som helst. Andre kommentarer er så nedrige at jeg ikke vil gjengi innholdet, fortsetter helseministeren, til ABC nyheter.

Dessverre så greier helseminister Høie og få dette til å dreie seg om debatten om for eller i mot homofili, istedenfor å ta den virkelige saken og det ubehagelige dilemmaet og forskjellsbehandlingen som folket føler i denne saken.

Situasjonen i Norge er prekær for alle EU-godkjente legemidler. Ser vi på den totale statistikken for alle nye og EU-godkjente legemidler – ikke kun kreft – er Norge på bunn i hele vest-Europa.  Ser vi på hele Europa – inkludert det «gamle «øst-Europa» – finner vi kun land som Makedonia, Serbia, Kroatia, Tyrkia, Bulgaria, Polen, Estland og Ungarn bak oss på listen.

Det er et stort sprik mellom det som våre ledende helsepolitikere sier og har som ambisjon, og det som er den faktiske situasjon. Ja, det er ikke bare et stort sprik, det er et hav mellom de ord politikerne uttaler, og det de faktisk gjør.

Like før Stortingsvalget sto Siv Jensen på torget i Stavanger under et valgmøte og sa at Fremskrittspartiet ønsket raskere innføring av nye kreftmedisiner.  Dette skulle være et prioritert område for Fremskrittspartiet ble det sagt. 

Nå vil det være urettferdig å «henge ut» kun FrP og Høyre, siden samtlige politiske partier på Stortinget har vist en unnfallenhet i denne saken som er under enhver kritikk. Det er ingen politiker i Norge, uansett parti, som har stått frem og vist «eierskap» til denne saken, eller som har gjort noe som helst av betydning i denne livsviktige saken for alvorlige syke norske kreftpasienter.   

Men i den lange rekken av handlingslammede politikere, er det én mann som har et større ansvar enn andre. For det er nå engang slik at det er den til enhver tid sittende helseminister som har ansvaret.  Og når vi har hatt samme helseminister i mange år, og Norge i hans år som helseminister synker stadig lengre ned på listen over land som innfører nye kreftbehandlinger, kan det ikke være andre konklusjoner enn at hans innsats står til stryk-karakter.

Politisk ukorrekt konkluderer: – Helseminister Bent Høie velger å gå i skyttergraven og offerrollen nå i etterkant når alternative medier har løftet frem denne saken og dette forskjellregimet som Solberg-regjeringen her bedriver. Da velger altså Bent Høie å definere kritikerne til denne politikken for homo-hatere og det som verre er. Bare fordi folket ser galskapen i deres politikk og stiller spørsmål ved deres prioriteringer.

Kilde-

Kilde: Helseminister Høie kraftig ut mot homohets (abc nyheter)

Kilde: Norge ødsler bort milliarder til EU og FN – men nordmenn får ikke livreddende kreftbehandling (Politisk Ukorrekt)