Høyesterett skal behandle Klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Landets øverste domstol vil avgjøre om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis.

Greenpeace skriver i en pressemelding at Høyesterett har sagt ja til å behandle klimasøksmålet.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes, og at oljelisensene må kjennes ugyldige. En seier vil være historisk og ha store, reelle konsekvenser for klimaet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i meldingen.

Miljøorganisasjonene tapte saken i Tingretten og i Lagmannsretten. Nå skal altså landets øverste domstol ta den endelige avgjørelsen.

– Klimasøksmålet i Høyesterett blir et stort spark i baken på alle norske politikere. De har ikke greid selv å gjøre det våre rettigheter krever av dem;  Å bevare naturen og et levelig klima. Vi skal overbevise Høyesterett om at grensa ble krysset, da regjeringa tildelte nye oljelisenser i verdifulle havområder i Arktis, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Selv om staten ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, så slo den fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse som gir oss alle rett til et levelig miljø. Retten var også tydelig på at Norge har et ansvar for klimaskaden som norsk olje og gass brent i utlandet forårsaker.

Lagmannsretten: Norge har et ansvar for utslippene fra oljen vi eksporterer til andre land.

Anken som ble sendt inn til Høyesterett tar for seg en rekke punkter hvor miljøorganisasjonene mener lagmannsretten har kommet til uriktig konklusjon. Her kan du lese mer om planen for å vinne frem i Høyesterett.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere.

Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven, som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.

Høyesterett bekrefter også at de har besluttet å behandle ankesaken om miljøparagrafen

Siden oppstarten av klimasøksmålet her i Norge, har lignende søksmål i både Nederland og England vunnet frem i retten.

Kilde – Klimasøksmålet til Høyesterett NRK