Norge delte i fjor ut 13 millioner euro til Kroatia – Skulle bidra til å bedre rettssikkerheten

13 millioner euro fra Norge skal bidra til å bedre rettssikkerheten i Kroatia. Pengestøtten er ment å effektivisere domstolene gjennom bedre infrastruktur og digitale tjenester til publikum og advokater.

I en avtale som nylig ble underskrevet kommer det frem at Norge skal bidra med 13 millioner euro, altså i underkant av 130 millioner kroner, til å bedre rettsikkerheten i Kroatia, sier Henrik Skjevestad.

Avtalen er en del av EØS-tilskuddene Norge har forpliktet seg til å bidra med for å utjevne økonomiske forskjeller i Europa.

Fire prosjekter

Midlene til Kroatia fordeler seg på fire ulike prosjekter som frem til 2024 blant annet skal:

  • Gi mer effektive domstoler, gjennom bedre infrastruktur og økt bruk av elektroniske og nettbaserte tjenester mellom domstoler og publikum.
  • Forsterke mekling som et alternativ til en langvarig og kostbar domstolsbehandling.
  • Nytt system for evaluering av dommerne.
  • Forbedre kriminalomsorgen og borgernes sikkerhet ved å innføre elektronisk overvåking av løslatte fanger.

Dommere til Strasbourg

Prosjektet som får klart mest midler er en effektivisering av tingretten i Split.

Nesten 100 millioner kroner skal sikre mer brukervennlige og digitale tjenester der.

I tillegg vil tre dommere bli utsendt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i samarbeid med Europarådet.

Mens Norge i 2019 er rangert som det landet i verden med nest best rettssikkerhet, på plassen bak Danmark, ligger Kroatia på 42. plass, bak land som Rwanda og Georgia.

KildeLes mer om avtalen her!

Kildeadvokatbladet.no

Share via
Copy link
Powered by Social Snap