NRKs programserie Maestro: Faten Hussaini dirigerer Kringkastingsorkesteret i stram hijab

Skjermdump fra NRK programmet «Maestro»

NRKs søndagssatsing Maestro framstår så pinlig for både NRK og orkester at man burde kunne krevd erstatning for innkrevd NRK-lisens.

Konseptet går ut på at åtte kjendispersoner, kjent for alt annet enn å dirigere, skal lede og dirigere 54 musikere i Kringkastingsorkesteret. 

Nok en gang har NRK greid det kunststykke å få med den kontroversielle muslimen Faten Mahdi Al-Hussaini til å “underholde” det norske folk. Hun skal i løpet av programmet dirigere Kringkastingsorkesteret iført stram hijab for å frembringe noen slags følelser hos TV-seerne.

NRK påtvinger TV-seerne politisk og kvinneundertrykkende muslimsk hodeplagg

I en nasjon med mer enn nok problemer som følge av multikultur, er vi neppe tjent med en slik propaganda fra det lisensfinansierte NRK.

NRK har også tidligere bevisst brukt denne unge muslimjenta til å fronte sin politiske agenda mot det norske folk. I 2017 opplevde NRK tidenes klagestorm, etter at de lot Faten få bruke hijab i programmet, “Faten tar valget” .

På et døgn mottok NRK over tusen klager den gangen. – Denne saken er foreløpig den med nest flest klager til Kringkastingsrådet noensinne, sa NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen den gang. Klagestorm til NRK etter at Faten får bruke hijab.

Eriksen gikk deretter ut med påstander, om at de fleste klagene hadde kommet fra personer, som han «beskriver som hatefulle og fordomsfulle» – Dette har med forutinntatthet å gjøre, mente kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Videre så sa Eriksen at programmet «Faten tar valget» ikke er et nyhets- eller aktualitetsprogram, men en del av NRKs totale valgtilbud.

– NRK har som sitt oppdrag, gitt av Stortinget, å vise et mangfold og fortelle historier om det flerkulturelle Norge. Dette forteller meg at det er mennesker i Norge som ønsker å begrense mangfoldet på den offentlige arenaen, og ikke ønsker at den typen nordmenn skal synes, i følge Eriksen.

19 av 5577 klager kunne kategoriseres som hatytringer

Politisk Ukorrekt mener: NRK-sjefen har med sine løgner og overdrivelser bidratt til økt polarisering og motsetninger mellom nordmenn og muslimer, da han løgnaktig påstod at de klagene NRK mottok i forbindelse med programmet “Faten tar valget” var en “tsunami av hatytringer”.

Han bidro til å sette nordmenn opp imot muslimer, og nøret opp under hat og motsetninger mellom de to befolkningsgruppene.

Da sannheten kom fram, etter at Kringkastingsrådet hadde behandlet klagene, viste det seg at kun 19 av 5577 klager kunne kategoriseres som hatytringer – noe som er langt unna den ‘tsunamien av hat’ som Eriksen løy om.

For å forsøke å redde sitt eget skinn, gjemmer NRK og NRK-sjefen seg bak unge Faten, og setter henne i en offerrolle for de flere tusen klager de har mottatt.

Etter hva vi erfarer, er disse klagene i all hovedsak rettet mot NRK, og inneholder høyst legitime argumenter. Og om noen enkelte av disse klagene er rettet hatefullt mot Faten selv, er dette høyst beklagelig.

Vi merker oss også, at NRK bevisst velger å bruke Faten nok en gang, som et slags politisk instrument for å fremme deres politisk propaganda. Bare man viser hijab mange nok ganger på TV-skjermen, “så venner de seg nok bare til det”, er vel også en måte man kan tolke mentaliteten til NRK-regimet på?

Kilde- Nrk.no