Innvandrerne Norge ikke blir kvitt: Tusenvis av asylsøkere/migranter er her ulovlig

Så langt i år er cirka 2.000 personer sendt ut av Norge med tvang. Regjeringens mål er å sende ut totalt 6.000 i 2019.

Det målet kommer antakeligvis ikke til å nås, opplyser Politiets utlendingsenhet.

I fjor var målet å sende ut 7.500. De sendte ut drøyt 5.000.

Det er ingen øvre grense for hvor lenge en utlending kan oppholde seg ulovlig i Norge. Flere av de som har fått avslag på oppholdstillatelse har vært her i mange år.

Flere av disse migrantene går rundt som tikkende bomber.

Samtlige politikere på Stortinget, fra det ytterste høyre til det ytterste venstre, er sammen med statssubsidiert media ansvarlige for drapet på de mange nordmenn som har blitt drept av personer som skulle vært ute av landet, og som ikke har hatt lovlig opphold her.

Tilfeldige nordmenn blir regelrett meningsløst ofret på multikulturens sataniske alter. Det norske regimets knefall for globalismen innebærer dystre utsikter for Norge og nordmenns framtid.

Kilde-https://www.nrk.no/trondelag/abbasi-saken_-hvorfor-tar-det-sa-lang-tid-a-returnere-utlendinger-som-er-ulovlig-i-norge_-1.14603055