Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener norske kor er for «Blendahvitt»

Tradisjonen tro synger Sølvguttene julen inn. Foto: NRK

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener norske kor er for «Blendahvitt».

På deres egen hjemmeside skriver de, at tiltak skal iverksettes for å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til norske kor.

– For å gjenspeile mangfoldet i samfunnet rekrutterer flere norske kor personer med innvandrerbakgrunn. Disse korene har blitt arenaer for inkludering, kulturutveksling, språktrening og fellesskap, skriver (IMDi).

Under kan du se noe av det de skal arbeide med fremover.

  • UTFORDRING: Norske kor har i liten grad klart å fange opp mangfoldet i det norske samfunnet. I Norges Korforbunds medlemsregister er det 70 korsangere som heter Alf, men ingen som heter Ali.
  • TILTAK: Starte internasjonale kor. Rekruttere flere korsangere med minoritetsbakgrunn.
  • RESULTAT: Å synge sammen gir følelsen av samhold. Sangere blir kjent med andre i lokalmiljøet. Sangere med innvandrerbakgrunn får en arena hvor de kan praktisere norsk. Erfaring fra internasjonale kor kan senke terskelen for å senere begynne i andre kor.

Organisering, samarbeid og økonomi

Det er viktig at tilbudet om å delta i kor er gratis.  Da kan alle være med uansett økonomisk situasjon.

Finansieringeng av de internasjonale korene varierer. Noen får støtte fra generelle tilskudd fra Norges Korforbund, mens andre får støtte av kommunen. På Hitra har koret fått finansiering av lakseoppdrettsfirma Mowi samt Sparebank 1. Lokale kulturhus, kulturskoler og kirker bistår ofte med øvingslokaler.

Generalsekretær i Norges Korforbund, Marianne Bremnes, forteller at det er en del av handlingsplanen for 2020-2022 å lage en veileder for hvordan skape rekruttering og mer mangfold i kornorge. Denne heter “Fargerike kor”.

Kilde – Kor som arena for inkludering og felleskap (IMDi)