Internasjonale svømmeforbundet forbyr menn som har gjennomgått puberteten fra å konkurrere som kvinner

Den transseksuelle svømmeren Lia Thomas. Foto fra Twitter.

Menn som har gjennomgått puberteten er nå utestengt fra å konkurrere som kvinner.

Det mest kontroversielle vedtaket var at personer som ikke har gjennomført kjønnskorrigering før de er tolv år ikke får delta i kvinneklassen.

President i NSF, Cato Bratbakk, ble svært overrasket da FINA ønsket å stemme over et nytt regelverk for transpersoner på den ekstraordinære kongressen i Budapest.

Da nytt regelverk skulle vedtas stemte han derfor på vegne av Norges svømmeforbund blankt.

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) kunngjorde nye regler som ytterligere begrenser biologiske menn som identifiserer seg som kvinner fra svømmekonkurranser på elitenivå.

I realiteten betyr det at transpersoner blir ekskludert fra kvinneklassen i svømming.

Det er presidenten i FINA, Husain Al-Musallem som, sa i sin tale til kongressen at de hadde et ansvar for å beskytte rettighetene til sine utøvere, men at de også må sørge for at konkurransene er rettferdige, særlig kvinneklassen.

Spørsmålet om transpersoner i svømmesporten ble for alvor aktualisert av amerikaneren Lia Thomas. Thomas svømte i herreklassen tidligere, og ble den første kjente transpersonen som vant collegemesterskapet i svømming da hun vant kvinnenes 500 yard fristil i mars.

Norges svømmeforbund stemte blankt om transpersoner

Den norske svømmepresidenten er mildt sagt oppgitt over måten denne saken er håndtert. Han sier at de fikk se grunnlaget for beslutningen først etter at kongressen var slutt. Da fikk de et dokument på 24 sider som FINA-styret hadde sammenfattet.

– Vi har derfor ikke kunne behandle dette i forbundsstyret i Norge og jeg mener at dette heller ikke er godt styresett eller særlig og transparent.

– Derfor stemte jeg blank på vegne av oss i denne saken.

Bratbakk innrømmer at dette en er en vanskelig sak, men at NSF nå må se på hvordan de skal tilpasse seg FINAs nye retningslinjer.

– Vi som forbundsstyre har naturlig nok ikke fått sett på dette, i avvente av FINAs arbeid. Nå som vi har retningslinjer fra FINA og sette hvordan FINA tenker rundt dette, så vil vi ta det inn i vårt arbeid hjemme.

Han er nøye med å påpeke at alle skal tas vare på i denne saken, men at det er særdeles viktig at de beskytter jente- og kvinneklassen slik at de kan konkurrere på like vilkår.

– Det er ikke lett å finne løsninger som føles rettferdig og inkluderende for alle. Nå skal vi ta dette med oss inn i vårt arbeid å se hvordan vi kan løse dette hos oss, sier Bratbakk, til Idrettspolitikk.no

Kilde – Norges svømmeforbund stemte blankt om transpersoner Idrettspolitikk.no