–Jeg har underskrevet oppropet om å fjerne en paragraf i straffeloven, om såkalte «hatefulle ytringer» og «ringeakt»

Elin Ørjasæter er en av 18 samfunnsdebattanter som signerte et opprop for å oppheve rasismeparagrafen.

– Rasismeparagrafen handler om ringeakt, forhånelse og hatefulle ytringer. Det er å forby følelser, og det tror jeg verken er mulig eller ønskelig, sier hun.

Nylig ble en 70 år gammel kvinne dømt til to ukers ubetinget fengsel av Gulating lagmannsrett. Hun hadde kalt samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali en korrupt kakerlakk på Facebook. Paragrafen hun ble dømt etter er § 185 i straffeloven.

Ørjasæter som selv i egenskap av samfunnsdebattant har mottatt SMS’er som påstod at hun burde henges i en galge på Karl Johan, sier videre:

Både gode og dårlige metaforer er en del av et offentlig ordskifte. Når Jon Wessel-Aas kaller Resett-leserne for kloakkrotter gir han på en effektiv måte uttrykk for sitt syn på Resett, og han deltar dermed i mediedebatt. Hvem skal bestemme hvor grensen går mellom treffende metaforer som gagner samfunnsdebatten, og hatefulle ytringer som altså er straffbart?

Du kan signere på oppropet du også i denne linken- Aksjonen Fjern “rasismeparagrafen”! på opprop.net

Les kronikken til Ørjasæter her- https://www.nettavisen.no/okonomi/dropp-straffelovens-forbud-mot-hatefulle-ytringer/3423805576.html?fbclid=IwAR3hOJPB11TqisCUSj9u8XmvfXufDyw6-bPy71TKDniWzfHiVd_aOrjgz4c