Justisminister Monica Mæland (H) løy det norske folk rett opp i ansiktet – Stanser utsending av asylsøkere

Justisminister Monica Mæland (H)

Tidlig i februar kom justisminister Mæland med en ny instruks for politiet. Denne instruksen delte hun også som en pressemelding og som en skrytevideo på Facebook.

Utlendinger blir ulovlig i Norge i årevis. De går fritt rundt i Norge, der både biskoper og bedrifter gladelig bryter norsk lov for å ansette disse såkalte ureturnerbare innvandrerne, samtidig som andre igjen skjuler dem.

– Ny instruks åpner for å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse. Pressemeldingen kom fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Kriminelle utlendinger hører ikke hjemme i Norge. Derfor gjør justisminister Monica Mæland det enklere for politiet å utvise dem. Dette er et verktøy politiet selv har bedt om. Nå har de fått det. Dette skal gjøre Norge tryggere! Var budskapet i pressemeldingen fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Trodde du virkelig regjeringen ville håndheve dette?

Pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Utlendinger blir ulovlig i Norge i årevis – Ny instruks åpner for å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse. Pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.– Kriminelle utlendinger hører ikke hjemme i Norge. Derfor gjør justisminister Monica Mæland det enklere for politiet å utvise dem. Dette er et verktøy politiet selv har bedt om. Nå har de fått det. Dette skal gjøre Norge tryggere! Pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.Tror du regjeringen greier å håndheve dette? Politiet har jo tydelige politiske føringer om å ikke eskortere personer ut av landet.

Posted by Politisk ukorrekt on Saturday, February 1, 2020

Politiet har jo hele tiden hatt tydelige politiske føringer om ikke å eskortere verken oktoberbarn eller ureturnerbare ulovlige asylsøkere ut av landet.

Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre

Nå er det bekreftet. Monica Mæland løy til det norske folk. Hun løy oss rett opp i ansiktet.

Justisminister Monica Mæland (H) har nå bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring mandag kveld. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En 63 år gammel etiopisk kvinne som har bodd i Norge i 18 år, søkte i desember om å få bli i landet under regjeringens nye lovgivning, men ble i forrige uke pågrepet av politiet og hentet til Trandum for utsending, skriver Dagbladet. Vedtaket gjør at hun slipper å bli tvangsutsendt i påvente av det nye regelverket.

– Jeg er glad for at regjeringen nå stopper utsendelsene av dem som kan omfattes av reglene som kommer, slik at de får mulighet til å bli vurdert for amnesti, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge.»

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

2021 er satt som grense for å søke, fordi det er da inneværende stortingsperiode utløper.

Det er langt mellom liv og lære for Monica Mæland og Høyre

Mæland har lurt folket med falske nyheter. Dette i en tid hvor omfanget av falske nyheter bare øker og tilliten til etablerte medier og politikere faller.

Vi trodde deg ikke når du delte videoen og pressemeldingen din, Monica Mæland! Og nå har du bevist for oss at det ikke var noen grunn til å tro på deg heller.

Vi er klar over at det er snakk om to ulike saker og ulike grupperinger, men poenget er at Mæland prøvde å gi inntrykk av å være handlekraftig, mens hun nå, med sitt siste utspill, i realiteten åpner en annen sluse. Vi vil også legge til at det i begge tilfeller er snakk om folk uten lovlig oppholdstillatelse, og at samtlige uten oppholdstillatelse skulle vært ute av landet forlengst.

Kilde- Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre (ABC) nyheter