Karin Andersen (SV) krever at lege må fjernes etter at han har ytret seg kritisk til fremmedkulturell innvandring

Avisa Ny Tid meldte i 2016 at Gunnar Fæhn har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat.

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no.

Legen har blitt kontroversiell fordi han åpenhjertet har brukt sin ytringsfrihet til å beskrive den horrible masseinnvandringen til Norge. Fordi legen åpent forteller at han er bekymret for Norges fremtid pga en hodeløs asyl- og innvandringspolitikk, er han nå blitt et hat-objekt for politisk korrekt media og det politiske Norge.


«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!», skrev legen også.

Det politisk korrekte hylekoret gikk fullstendig av hengslene etter at det ble kjent at legen Fæhn – som drifter det private selskapet Legetjenester AS, som også er helsetjenesten hos Politiets utlendingsinternat på Trandum – bistod politiet i forsøket med uttransporteringen av familien Abbasi.

Etter at det ble kjent at legen ikke omfavner masseinnvandringen til Norge, forlanger nå flere og flere personer i det politisk korrekte regimet her i landet at legen må fjernes fra sitt oppdrag for Politiets utenlandsenhet.

– Helseminister Bent Høie har ansvar for at helsetjenesten er forsvarlig, og at den ikke er politisert. Nå er det tydeligvis gått politikk i om folk er syke eller ikke ved internatet til Politiets utenlandsenhet. Nå har man jo til og med båret bevisstløse folk om bord!

Det sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen til ABC Nyheter om det private selskapet Legetjenester AS, ledet av Gunnar Fæhn, som ved flere anledninger har uttalt seg kritisk til innvandring på nett.

KILDE-https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/06/26/195589354/karin-andersen-sv-krever-at-hoie-fjerner-legefirma-fra-internat-pa-trandum?fbclid=IwAR3bakhPlxcSPrkE–5uc-uQEkFVHGzrMgQIAoldOv2wKftV4cP-Z8kRva4