Kirkens Bymisjon delte ut pris til dømte forbrytere som bevisst bruker ulovlige innvandrere som arbeidskraft

Gunnar Stålsett og Arne Viste

Arne Viste mottok mandag Brosteinprisen fra Kirkens Bymisjon for å ha jobbet for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter. Han fikk den sammen med organisasjonen Mennesker i Limbo og Gunnar Stålsett.

Arne Viste får ikke ankesaken behandlet for å ha ansatt asylsøkere

Borgarting lagmannsrett vil ikke behandle anken fra Arne Viste over dommen på ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.

Arne Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Retten har nå bestemt at han ikke får prøvet saken sin på nytt, skriver Vårt Land.

I tillegg til fengselsstraffen ble Arne Vistes vikarfirma dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner. 1,4 millioner kroner ble også inndratt.

Biskoper i innvandringens tjeneste

Organisasjonen Mennesker i Limbo er en gruppe med lengeværende papirløse asylsøkere og flyktninger. Ideen til organisasjonen oppstod hos Kirkens Bymisjon og Røde Kors i 2009, men Mennesker i Limbo (MIL) ble ikke registrert i Brønnøysundregisteret før 2015.

Det er biskop Tor B. Jørgensen som er leder for “Mennesker i Limbo”. Han gikk av som biskop i Sør-Hålogaland høsten 2019, og ble samme høst vigslet som biskop i Lutheran Church in Great Britain.

Biskopen bidrar med å forklare hvordan asylsøkeren opplever det å være i Norge ulovlig. — Det er for det første umulig å få orden på papirene sine og få nødvendige reisedokumenter. Andre har flyktet fra en truende livssituasjon og mener at norske myndigheter ikke har skjønt alvoret i deres situasjon, sier han.

“Mennesker i Limbo” omtaler seg selv som et talerør for papirløse flyktninger.

Forhenværende Biskop Tor B. Jørgensen

Etter at det ble kjent at Stålsett brøt norsk lov har han blitt en slags martyr blant venstreorienterte innvandringsforkjempere her i landet. I systemmedia fremstilles han regelrett som en slags helt, som bare har bedrevet “sivil ulydighet”. Det er visst helt greit å bryte norsk lov, så lenge ulovlige innvandrere får bli i Norge.

Vil gjøre seg mer synlige i det offentlige

Organisasjonen har lenge levd en ganske anonym tilværelse, men leder i Mennesker i Limbo – biskop Tor B. Jørgensen – kommer med et par eksempler på at organisasjonen nå har begynt å nå ut til folks bevissthet.

— Både rettsaken mot tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett og saken mot Arne Viste som har ansatt papirløse i sin bedrift, har gjort oss synlige i samfunnsdebatten, sier Jørgensen.

Lovbryterne hylles av systemmedia og politisk elite

Nå skal disse lovbryterne hylles og deres lovbrudd skal nå brukes som et politisk våpen. Der skal de ved hjelp av media oppfordre politikerne om å gi amnesti for papirløse i Norge. Fordi de mener loven er feil og “umenneskelig”. 

Også sjefredaktør i Nettavisen – Gunnar Stavrum hyller den nylig dømte Arne Viste. Stavrum går så langt, at han faktisk kaller Arne Viste for en hedersmann etter dommen: Hedersmann får fengselsstraff for protest mot kriminelt dårlig politikk

Den politiske kampen om såkalte ureturnerbare ulovlige innvandrere fortsetter med utdeling av priser og hyllest til lovbryterne.

Nå vil Kristelig Folkeparti endre regelverket: – Vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, sier KrFs Geir Toskedal til Vårt Land.

– Å være streng hører sammen med straff, ikke rettferdighet, sier Gunnar Stålsett, én av tre prisvinnere.

Kilde: Kirkens Bymisjon gir Brosteinprisen til Mennesker i Limbo, Arne Viste og Gunnar Stålsett (Vårt Land)