Legen Gunnar Fæhn som ytret seg innvandringskritisk er innklaget til Rådet For Legeetikk

Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk. Det skriver Klassekampen.

Legen har blitt kontroversiell fordi han åpenhjertet har brukt sin ytringsfrihet til å beskrive den horrible masseinnvandringen til Norge. Fordi legen åpent forteller at han er bekymret for Norges fremtid pga en hodeløs asyl- og innvandringspolitikk, er han nå blitt et hat-objekt for politisk korrekt media og det politiske Norge.

Rådet for legeetikk har overfor Adresseavisen kritisert legegodkjenningen av utsendelsen av Atefa Rezaie i bevisstløs tilstand. Tidligere har rådet i lignende saker konkludert med at en lege helst ikke bør ledsage i uttransporteringer, med mindre den som skal transporteres selv ønsker det.


Rådet for legeetikk om Abbasi-utsendelsen: Høres ugreit ut å godkjenne en bevisstløs kvinne «fit for flight»

– Her motsatte mora i familien seg uttransportering og har ikke hatt en egen mening om det skulle være med helsepersonell eller ikke. Jeg har ikke diskutert denne saken med de andre i rådet, men ser fram til å få den på vårt bord, sier Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk.

Han er overrasket over at politiet frakter en lege fra Oslo til Trondheim i stedet for å bruke en lokal lege.

– Det vitner om at helsepersonellet har vært involvert i betydelig grad før pågripelsen. At politiet holder seg med eget helsepersonell til bruk ved uttransportering, er nytt for meg. Det er urovekkende, sier Aarseth.

Han vil foreløpig ikke kommentere sammenhengen mellom Gunnar Fæhns nettside-innlegg og hans utøvelse av legeyrket. Like fullt karakteriserer han skribentaktiviteten som «ganske ugrei».


Bildet viser Svein Aarseth, allmennlege og leder av Rådet for legeetikk

Lege Gunnar Fæhn vil ikke kommentere saken hverken overfor Adresseavisen, Klassekampen eller NTB. Jeg har dårlig erfaring med å kommentere ulike utspill til journalister, sier Fæhn til NTB.

Fæhn oppgir at han avventer til behandlingen av saken kommer opp i Legeforeningens etiske råd.


Lege Gunnar Fæhn

På spørsmål fra Klassekampen om debattinnleggene hans påvirker utøvelsen av hans legeyrke svarer Fæhn at han «ikke har sett noen grunn til å engasjere seg» etter at han skrev innlegg knyttet til flyktningkrisa i 2015, og at han ikke kan se at uttalelsene har noen sammenheng med det faglige virket hans som lege.

Til Adresseavisen sier Fæhn:

Jeg sa i samband med krisa i 2015 at jeg ikke var enig i den asylpolitikken som da ble praktisert. Kan ikke se at det har noe sammenheng med det faglige virket mitt.