Klima­tiltak fører til bondeopprør og unntakstilstand i Nederland

En nederlandsk bonde gjødsler gatene. Arkiv Foto fra en tidligere demonstrasjon twitter.

Bondedemonstrasjonene i Nederland fortsetter med uforminsket styrke. 

Det er massive protester i Nederland. Bøndene protesterer mot regjeringens planer om å kutte nitrogenoksid- og ammoniakkutslippene med 50 prosent innen 2030.

Nederlandske bønder ser levebrødet sitt truet.

«National Rural Program» driver bønder til barrikadene. De kan ikke lenger få russisk gjødsel og må betale høye priser. Men nå blir de også bedt om å redusere – eller legge ned – nitrogeninnholdet i landbruket drastisk. Programmet tillater kun visse mengder nitrogenutslipp per område.

Bøndene svarer med blokader, høyballer og møkk. Det er ingen ende i sikte. Utallige opptak sirkulerer nå på internett.

Regjeringen følger EU-kommissær Frans Timmermans, som ønsker at ti prosent av jorda skal settes av over hele Europa – alt i nitrogenreduksjonens tjeneste. Bøndene trues med ekspropriasjon: de skal gi fra seg gården sin frivillig og få kompensasjon for det, men samtidig love å aldri begynne å drive jordbruk igjen. Hvis du nekter, vil staten rett og slett stjele gården din.

Mange videoer på nett men nesten ingen medier dekker opprøret.

Bilder og videoer av deltakere og øyenvitner til sammenstøtene er samlet på Instagram, Facebook og Tiktok under hashtags som #boerenprotest.

Demonstranter dumper gjødsel på regjeringskontorer, og oversvømmer gatene.

Kilde – Varselskot under bondeprotest i Nederland VG