Korona-bløffen stenger Norge ned. Er tvangsvaksinering målet?

Etter å ha ventet i det lengste med smitteverntiltak for at korona-viruset kunne spre seg – og underveis la media gjøre jobben med å utløse tilstrekkelig panikk i befolkningen – kunne Erna Solberg plutselig nærmest uhindret snu 180 grader og innføre “de strengeste sikkerhetstiltak i fredstid“.

Det er selvsagt tverrpolitisk enighet på “Teaterbakken”, at “nå i krisetider må vi stå sammen”. Det gamle knepet ser ut til å virke Hver.Eneste.Gang. Og opponerer du mot dette, representerer du i det egalitære Norge en trussel mot “alle”.

Selv tar ikke Erna Solberg sine strenge korona-tiltak særlig alvorlig

Influensa-epidemien har per skrivende stund en dødelighet på ca. 3 promille i Norge, og den ser ut til – som alle influensaer – å ramme de eldste og sykeste av oss. Men Solberg-regimet lar altså ikke slike åpenbare fakta stå i veien for sine mål om å rasere nasjonalstaten Norge og overgi den helt og fullt til overnasjonale krefter.

Se til Storbritannia og Sverige!

I motsetning til Norge ser innflytelsesrike krefter i Storbritannia nå ut til å ville gjennomføre en såkalt flokkimmunitetsstrategi, som innebærer en naturlig smitteoverføring for at befolkningen kan bygge opp et immunitetsforsvar mot virus-trusselen. Man ønsker altså å “la naturen gå sin gang”, som en vanlig influensa-epidemi.

EU-landet Sverige later også til å ta Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine anbefalinger med overraskende stoisk ro. Der går idrettsarrangementene sin vante daglige gang, mens i Norge er det full stopp.

Er Erna Solberg dum eller ond – eller begge deler?

Det kan være fort gjort å undervurdere kvinnelig blond blåøydhet. Men tar en øynene vekk fra de joviale bollekinnene og faktisk hører etter hva Erna Solberg i sin monotone og kjedelige stil sier, blir det alvor. I en tale til FN i 2014, erkjente hun som sant er rett ut at “Den Nye Verdensordningen ble innført i 1945”.

Også “høyreekstreme” mediakanaler henger seg på frykt-pornografien

Den populære frimurerbloggen Resett har i dagevis kjørt hardt på strenge korona-tiltak, og klarer ikke helt å legge skjul på sin våte drøm om å se nordmenn stinne av vaksine fra sitt drømmeland Israel.

Fristelsen for mange systemopposisjonelle er nå åpenbart å påføre Erna Solbergs globalist-regime et banesår pga. hennes forsinkede reaksjon på virus-trusselen. Samtidig jubles det kortvarig over en kun midlertidig stopp i migrasjonsbølgen.

Men det disse nå ender opp med er å overby Solberg i strenge tiltak som vil koste samfunnet enorme pengesummer, og ha minimal effekt på influensa-epidemien.

Hvem jobber de da egentlig for – vitende eller uvitende?