Kravet om synlige ører på passbildene krenker muslimer og sikher i Norge

Norsk lov om å vise øret i norske pass krenker religionsfriheten til muslimer og sikher.

Muslimer med hijab og sikher med turban, er noen av de som påstår at norsk lov nå krenker deres religionsfrihet. Nå har de startet kampanje for å gjøre om på reglene, slik at deres religiøse følelser skal gå foran norsk lov og rikets sikkerhet.

Se link-https://www.opprop.net/religionsfrihet

Kravet om synlige ører på passbildene oppleves krenkende for norske muslimer og sikher påstås det. Justis- og beredskapsdepartementet er likevel åpne for å videreføre dagens praksis når de nå skal utarbeide nytt passreglement.

Siden 2014 har det vært påbudt å ha synlige ører på passbildene i norske pass. Et angrep på religionsfriheten, mener flere høringsinstanser.

KILDE- https://sol.no/nyheter/reagerer-pa-orekrav-i-norske-pass—bryter-med-religionsfriheten/71194420?fbclid=IwAR0L0fJntNinpnzon4r8uNV3xbGSGgRB6VGyBuq0Z-uKotexDTndpHU2FyQ