Krigshelten og innvandringsmotstanderen Gjems-Onstad:- «Hver eneste borger lærte fremmedfrykt»

Erik Gjems-Onstad

Et samlet hylekor innen media og akademia i Norge drev i flere tiår en hatkampanje mot noen av våre motstandsmenn fra den andre verdenskrigen, nemlig Jan Høeg og Erik Gjems-Onstad.

Gjems Onstad, som døde i 2011, ble utsatt for karakterdrap og hets fordi han var villig til å si sannheten om den fremmedkulturelle innvandringen og den pågående utskiftingen av etniske nordmenn.

Dette er et resultat av det såkalte multikulturelle eksperimentet som elitene bevisst påtvinger det norske folk, og som på sikt vil gjøre oss nordmenn til en minoritet i vårt eget fedreland.

Det er visst bare disse 2 datoene i året; 8. Mai og 17. Mai det er lov å være nasjonalist, og vise det. Ellers i året blir man stemplet som “høyreekstrem”

Se videoen av Erik Gjems-Onstad

Motstandshelten som som eliten foraktet

Det er visst bare disse 2 datoene i året; 8. Mai og 17. Mai det er lov å være nasjonalist, og vise det. Ellers i året blir man stemplet som "høyreekstrem"Vi legger ved kilder som beviser at SOS Rasisme, i regi av Trond Thorbjørnsen, fredag den 8. august 2008, skrev brev til Kongen der det ble forlangt at Kongen skulle frata Gjems-Onstad Krigskorset for sin innsats mot tyskerne under krigen.Den profilerte innvandringsmotstanderen og krigshelten Erik Gjems-Onstad mistet ingen av sine utmerkelser. Det ble klart etter at klagen fra SOS Rasisme ikke ble tatt til følge. Her kan dere lese SOS Rasisme sitt brev til kongen i sin helhet. Se link her- https://www.utrop.no/15190

Posted by Politisk ukorrekt on Wednesday, May 8, 2019

Forlangte at Gjems-Onstad skulle miste sine utmerkelser

Vi legger ved kilder som beviser at SOS Rasisme, i regi av Trond Thorbjørnsen, fredag den 8. august 2008, skrev brev til Kongen der det ble forlangt at Kongen skulle frata Gjems-Onstad Krigskorset for sin innsats mot tyskerne under krigen, fordi han ikke omfavnet flerkultur og det multikulturelle eksperimentet.

Den profilerte innvandringsmotstanderen og krigshelten Erik Gjems-Onstad mistet ingen av sine utmerkelser. Det ble klart etter at klagen fra SOS Rasisme ikke ble tatt til følge.

Du kan lese SOS Rasisme sitt klagebrev til kongen i sin helhet her.

8. mai markeres både som frigjøringsdag og som den nasjonale veterandagen

Det er ikke de med fremmedfrykt som skal fryktes, men de som frykter de med fremmedfrykt.

Hvor ble det av respekten for en norsk nasjonal motstandsmann som kjempet for å berge folk og land fra nazistene?

Vi håper at gode nordmenn og fedrelandsnasjonalister fortsatt stiller opp hvert år for å hedre våre motstandsmenn og kvinner. Og at buketter blir lagt ned ved gravene til de som er tildelt Krigskorset og som er begravet på Asker kirkegård. Det er, foruten Erik Gjems-Onstad, også Tikken og Max Manus, Arne Frithjof Sveen, Kåre Stenwig, Per Solnørdal.