Landsforvisning av amerikansk foredragsholder viser at Norge nå er en venstreekstrem totalitær stat

Politiets Sikkerhetstjeneste arresterer og utviser nå åpenlyst folk av politiske grunner. Et tydeligere bevis på at Norge er blitt en totalitær stat kan neppe tenkes.

Scandza-forum er et nasjonalidentitært foredragskonsept som blir holdt rundt om i Europa et par ganger årlig, med Frodi Midjor (til venstre på bildet) som primus motor. Sist helg – lørdag 02.11.19 – var turen kommet til Oslo, og pga. faren for venstreekstrem Antifa-terror var møtet underkastet streng sikkerhetsklarering fra arrangøren Scandza’s egen side.

Tross et lukket møte på hemmelig sted med et begrenset publikum fant Politiets Sikkerhetstjeneste grunn til å arrestere og deportere en av foredragsholderne, den amerikanske filosofen og redaktøren Greg Johnson (wiki) som ses midt på bildet.

Det var full mobilisering fra ytringsfrihetens hatere, der PST med all sannsynlighet hadde tipset sine Antifa-gatetropper om hvor møtet skulle holdes. Med gatebråket som påskudd kunne systempressen nå troppe opp for å kjøre sin velkjente kampanjejournalistikk mot frie ytringer de ikke liker. Det vet vi gjelder i særdeleshet de stemmene som forsvarer folks nasjonale identitet.

Lovhjemlene som PST etter egne utsagn anvendte var Utlendingslovens §106 og §126 som sier at utenlandske statsborgere kan interneres og deporteres dersom de truer grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Med legmanns ord utviser Norge altså en utenlandsk statsborger på besøk fordi de ikke liker meningene hans. Dette er ren trakasseri av menneskerettene og et totalitært maktovergrep for å beskytte det korrupte norske regimet mot systemkritikk.

Hvor var f.eks. PST med sitt “radikaliseringsforebyggende arbeid” da Islam Net i 2016 inviterte den ekstreme islamisten Siraj Wahhaj til å holde foredrag i Oslo?

For mer informasjon se gjerne Scandza Forum’s Youtube-kanal: