MDG, SV og Venstre er populære blant yngre velgerne, mens Frp og Høyre går motsatt vei. Høyre gjør det klart best blant dem over 80 år, ifølge SSB.

MDG har en oppslutning på 14 prosent blant velgere som under 30 år, viser Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse etter kommunestyrevalget i 2019.

Blant velgerne over 60 år er det kun 3 prosent som oppgir å ha stemt MDG.

Flest kvinner på venstresiden

Senterpartiet gikk mest fram under fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg sammenlignet med tidligere valg. Partiet får størst oppslutning blant de eldste velgerne, 17 prosent, men ligger samtidig på rundt 13 prosent blant dem under 50 år.

Blant kjønnene stemmer flest kvinner på partiene på venstresiden, mens høyresiden har flest mannlige velgere. 66 prosent kvinner oppgir at de stemte SV ved forrige valg, mens Frp har flest mannlige velgere med 56 prosent.

Forskjeller i utdanningsnivå

Dersom man ser på utdanningsnivå blant velgere over 25 år, stemmer flest av dem med grunnskole som høyest fullført utdanning på Ap, etterfulgt av Sp og Frp.

Både Høyre og MDG gjør det klart best blant dem med den høyeste utdanningen, altså universitets- eller høgskole over fire år.

Arbeiderpartiet er det største partiet blant innvandrere. Dem fra land i Afrika og Asia stemmer i størst grad på partiet.

Kilde – MDG, SV og Venstre gjør det godt blant yngre velgere (ABC nyheter)