Muslimhat er nå høyt på agendaen i Frp. Uenighet om SIAN-medlemskap i Frp

Jon Helgheim, stortingsrepresentant Frp, mener NRK vet utmekret godt hva de driver med

Carl I. Hagen mener SIAN-medlemskap bør være fullt forenlig med å være Frp-politiker, mens partiets innvandringspolitiske talsperson mener SIAN-medlemmer ikke har noen plass i partiet.

“Oppvaskmøte” innad i regjeringspartiet Frp etter angrepet på moskeen Al-Noor i Bærum.

Det er ikke i dag en eksplisitt bestemmelse som hindrer noen i Fremskrittspartiet å være medlem i organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), men søndag varslet lederen for Frps organisasjonsutvalg en gjennomgang av partiets regelverk for å gjøre en «oppjustering».

– Det vil være helt naturlig at vi i våre møter utover høsten gjør en vurdering av de ulike organisasjonene som måtte finnes og hva vi kan akseptere av medlemskap og sympatisører, sa utvalgsleder Alf Erik Andersen til NTB.

Det har oppstått et politisk hysteri etter et moské-angrep i Bærum, der den tiltalte også drepte sin adopterte stesøster.

Nå skal den politisk korrekte “oppvasken” igjen tas i Frp. “Muslimhatet skal skylles ut av partiet”, og ut sammen med “oppvaskvannet” forsvinner kanskje også resten av innvandringskritikerne fra partiet – ja, kanskje også grasrotvelgeren?

Andersen vil ikke gå nærmere inn på hvilke andre typer medlemskap eller tilknytninger enn SIAN som kan være uforenlig med Frp-medlemskap, men utdyper:

– Det er der de sprer hatefulle ytringer som ikke er forenlige med vårt politiske syn eller vårt syn på mennesker, sier han til NTB.

Søndag ba Andersen fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Det skjedde etter at Filter Nyheter meldte at listetoppen var aktiv i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), og at han hadde lagt ut Facebook-innlegg hvor han omtaler muslimer som «dødsfiender» og «barbarer».

Sentralstyremedlem og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (bildet) mener også at det er problematisk å være medlem av Frp samtidig som man er medlem av SIAN.

– Vi skal ha stor takhøyde i Frp, men jeg mener SIAN bryter med partiets politikk og har en metodebruk og retorikk som bygger opp under et kunstig fiendebilde mellom vanlige muslimer og den øvrige befolkningen. Samtidig er Frp sterk tilhenger av religionsfrihet, og det kommer aldri til å bli aktuelt for oss å forby islam. Jeg ser det derfor ikke som forenlig å være medlem av både SIAN og Frp, sier Helgheim til Dagsavisen.

Frp-nestor Carl I. Hagen er helt uenig med sine to partifeller. Hagen mener det ikke gir grunnlag for å mene at alle SIAN-medlemmer bør holdes utenfor Frp.

– Jeg ser ikke noen grunn til at et medlemskap i SIAN skal være noe Frp skal bry seg med. SIAN er en organisasjon som bygger på demokrati og rettsstatens prinsipper. Det er en lovlig organisasjon som jobber mot islamsk ideologi og sharialov, sier Hagen.

– Det viktigste er hva en Frp-politiker sier i sitt virke som Frp-politiker, ikke deres private meninger, sier den tidligere Frp-lederen.

KILDE- https://www.dagsavisen.no/innenriks/uenighet-om-sian-medlemskap-i-frp-1.1567005?fbclid=IwAR0OUeFDmSmS7HQJMWT5fyKmFs1QVxoDzhBnjDUXo-In6IBctFsLApQ2Dvo