Nå vil politikerne at vi snart skal glemme koronahysteri – Vi skal tilbake til “normalt klimahysteri”

Den tikkende klokken. Spesielt den tikkende klokken vekker bekymring.

I disse dager skal folket skremmes og frykten skal implementeres med journalistisk presisjon, slik at at folket regelrett blir maktesløse ovenfor sine globale politiske ledere.

Et politisk glødende pressekorps, og en finansbransje som har lettere for å tjene penger på kriser som de selv er med på å skape eller forsterke, er det største problemet som Norge nå har blitt rammet av, og det er ikke enkle krefter å stå i mot noen av dem.

Hovedbudskapet i norsk politikk og de globale politikerne sin offensiv, er at Norge og verden bare har frist til år 2030 med å redde verden. Etter dette er det for sent og toget har gått osv.

Jordkloden vår har til dels satt seg i denne situasjon selv, ved ikke å løse en del av de problemstillinger som den selv har brakt på banen, men som kompensasjon fra stadige klimaforandringer opp gjennom tidene så fremstår Tellus som noe for seg selv. Det er jo ingen tvil om at det er noe som påvirker kloden vår?

Det er faktisk litt befriende å lese noen artikler i dag, som peker på at det også er en rekke positive ting omkring på kloden vår, og våres flestes ønske om å stanse klimaflyktninger og masseinnvandring etc. Stengte grenser gjør sitt og fedrelandsnasjonalisme gjør nå sitt i kjølvannet av viruskrisen.

Slik ser nå flere at migrasjonen fra den tredje verden blir enda mer alvorlig og fremtredende, men dette er selvsagt noe vi her hjemme aldri får vite noe om. Her er det katastrofe som gjelder, og katastrofer selger klikk, som igjen gir inntekter… Den enes død, den andres brød med andre ord.

Hva skal vi gjøre når koronakrisen er avblåst?

Vi må regne med at frykten i folket skal opprettholdes selv etter at koronakrisen evt. avblåses.

I Norge skal vi påminnes til stadighet om at”verden ikke står seg selv til neste påske”. Pga klimafrykt og såkalt klimakrise.

Nå i disse dager brukes en nedtellingsklokke som teller ned til dommedagen i 2030. Som en del av Norsk Vinds reklamekampanje f.eks, så har tidligere tunge aktører som NHO, Equinor og Norwea fungert som aktører innen dette feltet.

Tikker ned til dommedag

Vindkraftselskapet Norsk Vind AS lanserte tidligere i januar en omfattende reklamekampanje hvor det sentrale budskapet er at klokka tikker mot utgangen av 2030. Ifølge FNs klimapanel bør verden ha halvert sine klimagassutslipp innen den tid for å unngå at global oppvarming overstiger 1,5 grader. Norsk Vind argumenterer for at vindkraftutbygging er en del av løsningen som skal bidra til å kutte utslipp.

Selskapet har installert en fysisk klokke på Jæren som teller ned mot 2030. Den skal bli stående i minimum to måneder. Reklameplakater med bilder av klokka er hengt opp i byer over hele landet.

Om kort tid vil en tilsvarende klokke som den på Jæren dukke opp i Oslo. Den er tenkt som en permanent installasjon, ifølge selskapet.

Unge mennesker mister gleden for fremtiden

Klimakamp og klimafrykt har også fått politikere til å ta til orde for “en styrt avvikling av norsk oljevirksomhet”, og dette blir hjulpet godt fram av både media og skoleverket.

Her blir barn og ungdom regelrett hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og hvis vi ikke får kuttet ut våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Det massive skyldkomplekset fortsetter også med såkalt “flyskam”, der radikale aktivister tar til orde for å pålegge i lovs form hvor mange flyturer du kan ha i løpet av ett år.

Samtidig som skoler og barnehager nå i disse dager åpnes opp – fordi myndighetene påstår at de har kontroll på kina-viruset – så bruker de samtidig en nedtellingsklokke som teller ned til dommedagen i 2030. Dette fordi vi “voksne” ikke har greid å unngå at global oppvarming overstiger 1,5 grader. Etter dette er det for sent og toget har gått osv. Slik skal frykt og hysteri blant befolkningen leve videre.

Samtidig som den stigende selvmordsproblematikken øker her i landet og fremtidsutsiktene for våre nye generasjoner utfordres på nye måter innen psykiatrien, så skal Norge påtvinges “Det Grønne Skifte” på toppen av den økonomiske galskapen.

Tikker ned til dommedag

Vindkraftselskapet Norsk Vind AS lanserte tidligere i januar en omfattende reklamekampanje hvor det sentrale budskapet er at klokka tikker mot utgangen av 2030.