Nasjonalister markerte 8 mai med blomster til motstandsmannen Erik Gjems-Onstad

Foto. Politisk ukorrekt

Det som egentlig skulle vært en storslagen feiring av frigjøringen av Norge, er avlyst. I år skulle vi feiret 75 år i frihet.   

Ingen veteraner. Ingen tidsvitner fra andre verdenskrig. Og ingen statsråder på reise landet rundt for å markere 8. mai, slik de pleier. Offentlige myndigheter bruker koronakrisen som argument for å avlyse den offentlige feiringen.

Grupperingen Frie nasjonalister ville likevel markere dagen.

Men selvsagt må man hylle krigshelten og innvandringsmotstanderen Erik Gjems Onstad litt ekstra denne dagen. Han døde i 2011, og ble utsatt for forkastelige karakterdrap og en ren hetskampanje fordi han var villig til å si sannheten om den fremmedkulturelle innvandringen og den pågående utskiftingen av etniske nordmenn.

Krigshelten og innvandringsmotstanderen Gjems-Onstad:

«En nasjonalstat går mot sin oppløsning pga en meningsløs og uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk»

For sin åpne ærlighet rundt sitt syn på den fremmedkulturelle innvandringen til Norge, ville politisk korrekt systemmedia og andre aktører i det offisielle Norge knuse Erik Gjems-Onstad.

Forlangte at Gjems-Onstad skulle miste sine utmerkelser

I regi av Trond Thorbjørnsen skrev SOS Rasisme fredag den 8. august 2008 brev til Kongen der det ble forlangt at Kongen skulle frata Gjems-Onstad Krigskorset for sin innsats mot tyskerne under krigen,

SOS Rasisme kunne åpenbart ikke tåle at han i offentligheten motarbeidet flerkultur og det multikulturelle eksperimentet.

Den profilerte innvandringsmotstanderen og krigshelten Erik Gjems-Onstad mistet imidlertid ingen av sine utmerkelser. Det ble klart etter at klagen fra SOS Rasisme ikke ble tatt til følge.

Erik Gjems-Onstad

Gjems Onstad mente at unge og gamle etniske norske kvinner og menn må bli stolte av sin nasjonale identitet, og nære et brennende ønske om å bevare Norge norsk ved å hylle sin kultur.

Det som i år skulle være en storslagen feiring av 75-års dagen for frigjøringen av Norge, blir i stedet en liten og lukket – men verdig – markering fra Frie nasjonalister sin side.

Det er å håpe at gode nordmenn og fedrelandsnasjonalister fortsatt stiller opp hvert år for å hedre våre motstandsmenn og kvinner, og at blomster fortsatt blir lagt ned ved gravene til de som er tildelt Krigskorset og som er begravet på Asker kirkegård. Det er – foruten Erik Gjems-Onstad -Tikken og Max Manus, Arne Frithjof Sveen, Kåre Stenwig og Per Solnørdal.

Se videoen av Erik Gjems-Onstad. Det er ikke de med fremmedfrykt som skal fryktes, men de som frykter de med fremmedfrykt.

Motstandshelten som som eliten foraktet

Det er visst bare disse 2 datoene i året; 8. Mai og 17. Mai det er lov å være nasjonalist, og vise det. Ellers i året blir man stemplet som "høyreekstrem"Vi legger ved kilder som beviser at SOS Rasisme, i regi av Trond Thorbjørnsen, fredag den 8. august 2008, skrev brev til Kongen der det ble forlangt at Kongen skulle frata Gjems-Onstad Krigskorset for sin innsats mot tyskerne under krigen.Den profilerte innvandringsmotstanderen og krigshelten Erik Gjems-Onstad mistet ingen av sine utmerkelser. Det ble klart etter at klagen fra SOS Rasisme ikke ble tatt til følge. Her kan dere lese SOS Rasisme sitt brev til kongen i sin helhet. Se link her- https://www.utrop.no/15190

Posted by Politisk ukorrekt on Wednesday, 8 May 2019

Kilder: Erik Gjems-Onstad (Wikipedia), Reagerer på Gjems-Onstad utdeling til nazister (Utrop)