Nav: Arbeidsledigheten på 10,4 prosent – 291.000 personer er nå arbeidsledige i Norge

Den siste uka har 142.000 flere nye personer blitt arbeidsledige.

291.000 personer er nå arbeidsledige i Norge. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er de høyeste tallene siden 2. verdenskrig.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65 000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291 000, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, ifølge Vågeng.

Dette gjelder 90 prosent av dem som har registrert seg som ledige.

Kilde – Nav: Arbeidsledigheten på 10,4 prosent – 142.000 nye ledige den siste uken Avisen Nationen