Norge går med dundrende underskudd – Regjeringen lover nye 100 millioner til integrering

Guri Melby i TV 2-nyhetene. (Foto TV 2/Skjermdump)

– Vi har et ansvar for å ta vare på fellesskapets verdier selv om det er krise. Det som finansieres i dag, vil måtte betales av fremtidige generasjoner.

Det skriver finansminister Jan Tore Sanner i det reviderte statsbudsjettet.

Men pengebruken til fremmedkulturelle i Norge løper fortsatt uhemmet videre for regjeringen. Det ser ut som om den norske statens pengebinge er utømmelig når det kommer til å bruke penger på det flerkulturelle prosjektet.

Regjeringen vil styrke integreringen med over 100 millioner kroner

Pengene skal gå til å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæringen samt til arbeidet med å styrke norskopplæringen for innvandrere uavhengig av botid. Regjeringen foreslår også å bevilge ti millioner kroner ekstra til digital leksehjelp i levekårsutsatte byområder.

Regjeringa foreslår å bevilge nesten 61 millioner til utvidet introduksjonsprogram og 32 millioner til utvidet norskopplæring.

– Koronapandemien har gjort det vanskelig å følge introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som vanlig. For å sørge for at flest mulig fullfører, foreslår regjeringen å videreføre tiltakene med at deltakerne i sluttfasen av programmet kan bruke inntil fire måneder ekstra, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringen foreslår også å bevilge ti ferske millioner til arbeidet med å styrke norskopplæring for innvandrere. Dette er tiltak der målgruppen er voksne innvandrere som trenger å styrke egne norskkunnskaper uavhengig av botid i Norge og bakgrunn for at de kom til landet. 

– Vi skal få arbeidsledigheten ned og inkludere flere i arbeidslivet. Språk er nøkkelen til god integrering, så dette et tiltak som virker, sier Melby.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 25 millioner kroner til norskinnsats. Norskinnsatsen ble i tillegg styrket med ytterligere ti millioner kroner i tiltakspakken som regjeringen la fram i januar.

Regjeringen foreslår også å bevilge ti millioner kroner til tiltak for å ta igjen tapt læring, og tidlig innsats. Dette gjelder særlig levekårsutsatte byområder, skriver de.

Kilde – Regjeringen. no