Norge kan få verdens første kvinnelige diktator

Nå kan det bli andre boller for alle oss enkeltpersoner i landet. Solberg kan bli verdens første kvinnelige diktator, og alle vi andre kan bli rettsløse i kriser.


Ja, det stemmer. Solberg-regjeringen er i innspurten til å få fullmakter enhver diktator ville misunt henne. Alle avisene hadde fredag artikler som var sterkt kritiske til det de kaller Koronaloven. Loven som lukter så sterkt av diktatur at den må innføres i all hast mens Siv “dissensen” Jensen som vanlig holder seg for nesa.

20 jurister har så langt skrevet under opprop mot den.

– Her er det bare fantasien som setter grenser, sa Hans Petter Graver om hvilke tiltak regjeringen kan sette i verk.


Mens system-media kommer med litt kritikk, som seg hør og bør, hauser de videre koronafrykten, slik at kritikken drukner. Frykten, som nå sitter så dypt i folket at det å miste friheten sin, og rettsikkerheten sin, for mange ikke lenger betyr noe, så lenge det kan dempe litt av koronaangsten.

Alle kritikerne, om enn så kritiske, later til å være tatt på sengen. Det burde de ikke være. Arbeidet med denne diktatoriske loven har pågått i to år.

Så denne tvilsomme rekorden, verdens første kvinnelige diktator, er ikke bare noe som helt tilfeldig kom rekende på ei fjøl for Solberg. Hun høster nemlig bare som hun sådde.

Allerede i 2018 satte Solberg-regjeringen ned et utvalg som skulle finne måter å suspendere enkeltpersoners rettigheter i beredskapslovgivningen. Det såkalte Beredskapshjemmelutvalget.
Fra utvalgets rapport om hvordan å ta fra enkeltpersoner rettigheter og rettsikkerhet står det klinkende klart i første kapittel hva dette dreier seg om:


1.1 Oppnevning og sammensetning av utvalget

Ved kongelig resolusjon 9. februar 2018 nedsatte Solberg-regjeringen et utvalg (Beredskapshjemmelutvalget) for å utrede en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse og hjemmel for suspensjon av enkeltpersoners rettigheter i beredskapslovgivningen.
Kjetil M. Larsen, professor i rettsvitenskap ved UiO, ble utnevnt til utvalgets leder, men trakk seg av personlige grunner. Benedikte Moltumyr Høgberg, professor i rettsvitenskap ved UiO, ble utnevnt til ny leder 23. februar 2018.


1.2 Mandat

Beredskapshjemmelutvalget ble gitt følgende mandat:
Mandat for et lovutvalg til å utrede en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse og hjemmel for suspensjon av enkeltpersoners rettigheter i beredskapslovgivningen
.Hva tror du, er rettsløshet for enkeltpersoner den beste løsningen på korona-krisen?
Er du en enkeltperson, eller er det bare alle andre som er det?
Kan “enkeltpersoner” byttes ut med borgere? Hvordan høres det ut?

Kan dette også løse krisen som oppstår når det går opp for folk at hele landet ble stengt ned – og med vitende og vilje kjørt rett i grøfta og totalvraka pga. det som medisinsk sett, så langt ser ut til kun å være helt vanlig influensa?
Hvert eneste år dør i gjennomsnitt ca. 1400 av influensa i Norge. I enkeltår nærmere 2000. Svært trist og alvorlig, men skal vi kaste demokratiet og rettstaten vår over bord for det? Kan det hjelpe?

Kan dette også være løsningen for klima-krisen skal tro?
Kan det være være måten å frata oljearbeiderne retten til arbeidet sitt, av hensyn til “klima-krisen”?

Om det ikke kurerer noe, så vil det i alle fall stilne all fremtidig kritikk til regimets valg av løsning, på hva det skulle være av “krise” som skulle oppstå i fremtiden. For hvem vil vel kritisere en diktator med alle fullmakter, når man selv er rettsløs i situasjonen?

Bare et tidsspørsmål

Det var altså bare for Solberg å vente på den rette krisen for å høste.

Mye vil ha mer….


For eksempel vente på en krise som også er beskrevet i utvalgets rapport:

«Et nytt influensavirus som smitter primært ved dråpesmitte, og med 1–2 dagers inkubasjonstid, oppdages i Thailand i midten av desember. Viruset spres raskt, og influensaepidemien når Norge i midten av januar. Pandemien når toppen etter seks uker og varer i fire måneder. Vaksine blir ikke tilgjengelig i Norge i løpet av influensaepidemien, og antiviralia har ikke effekt. Unge og arbeidsføre rammes særlig sterkt.»

Også influensa da, hvem kunne forestilt seg en slik “krise” komme?

Loven er forøvrig generell for all beredskap og vil kunne komme til anvendelse i alt som Regimet velger å kalle en krise i fremtiden. Dette er altså ikke en spesifikk løsning på koronakrisen selv om det fremstilles slik av de fleste media.

Én dyster spådom som flere og flere nevner i kommentarfelt rundtomkring er at krisene nå vil komme som bestilt, helt til NWO er offisielt innført på slutten av året.

Så kritiser og still spørsmål nå, mens det fortsatt er lov. Diktatorer pleier som kjent ikke å like kritiske spørsmål spesielt godt.

Bare som en kuriositet:
I 2017 kritiserte Solberg forøvrig SP-Trygve for å “utnytte folks uro, og tegne skremmebilder.”
Hva skal man da si om Solbeg?