Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN – Skal bekjempe viruset over hele verden

Arkivfoto. Amina Mohammed og Erna Solberg. Foto: Statsministerens kontor

I pressemeldingen fra Regjeringen.no kommer det ikke frem hvor mange millioner eller milliarder Norge skal bidra med til fondet ennå.

Men Norge tar altså initiativet til at det opprettes et nytt flergiverfond i regi av FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen, heter det i pressemeldingen.

Initiativet ble godt mottatt av FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed. 

– Det er viktig å bekjempe viruset over hele verden, og alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

FN har grepet tak i forslaget og jobber for at det raskt kan lanseres, kanskje allerede i løpet av denne uka.

– I globale kriser som denne er internasjonalt samarbeid helt nødvendig. Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang. Derfor er det viktig for oss å bidra økonomisk til et slikt FN-fond, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Kilde – Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN (Regjeringen.no)