Norge vil ikke følge Danmark – sender ikke syriske flyktninger tilbake

Norske utlendingsmyndigheter deler ikke danskenes vurdering av forholdene i Syria.

Danske myndigheter har skapt bråk etter å ha åpnet for å gi hundrevis av syrere avslag på forlenget oppholdstillatelse i landet.

Siden sommeren 2019 har Danmark, med den sosialdemokratiske statsministeren Mette Frederiksen, vurdert Syrias hovedstad Damaskus som så trygg at forholdene ikke lenger gir asylgrunnlag.

I februar i år kom danske utlendingsmyndigheter med samme konklusjon for området rundt Damaskus, og som en følge av dette er danskene nå i gang med å gjennomgå hundrevis av saker om flyktninger fra Damaskus-området for å kunne revurdere oppholdsgrunnlaget deres i Danmark. Det skriver den danske avisa Information.

Mens Danmark vil returnere syrere til hjemlandet, mener norske myndigheter at det ikke er trygt.

Norske myndigheter beskriver forholdene i Syria: «Slik situasjonen er i Syria nå, vurderer vi ikke at det er grunnlag for å trekke tillatelser tilbake», skriver fagsjef i Utlendingsdirektøratets (UDI) asylavdeling Dag Bærvahr i en e-post til Klassekampen.

Umulig i Norge

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H) skriver i en e-post til Klassekampen at regjeringen registrerer den danske posisjonen.

Hun skriver videre at «utlendingsmyndighetene i Norge vurderer sikkerhetssituasjonen i land det kan være aktuelt å returnere til fortløpende. Per i dag returnerer vi ikke til Syria».

Jon Helgheim, som er innvandringspolitisk talsperson for Frp, mener det er umulig for Norge å gjøre som Danmark. Ifølge Helgheim ville det ikke vært mulig for norske myndigheter å gjøre som Danmark og trekke tilbake folks oppholdstillatelse.

I Norge har flyktninger fram til nylig kunnet søke om permanent opphold i Norge etter tre år, noe de aller fleste syriske flyktninger i Norge har gjort. I Danmark er botidskravet i utgangspunktet åtte år.

– Det er for seint og ikke mulig å tvangsreturnere noen til Syria. Vi har et lovverk som sier at etter tre år vil du få permanent opphold. De som kom i 2015, vil jo allerede ha fått permanent oppholdstillatelse, sier Helgheim.

I forbindelse med budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp før jul i fjor, strammet regjeringen inn asyl- og innvandringspolitikken ved å heve botidskravet for rett til permanent opphold fra tre til fem år.

I forslaget til nytt partiprogram vil Frp gå lenger og øke botidskravet til åtte år.

– Fem år er ikke tilstrekkelig, sier han.

Les også – Syrere drar hjem på sommerferie. Fint! Da kan de flytte hjem

Kilde – Klassekampen.