Etter årevis med påtvunget mulikulturalisering har norske myndigheter norsk tenåringsblod langt oppover armene.

Hvis du forestiller deg norske politikere som omfavner Black Lives Matter og venstreekstreme opptøyer anno 2020 , så har du komprimert beskrevet en gjennomsnittlig norsk regjeringspolitiker i Norge anno 2020. Det er så langt fra 1814 som det er mulig å komme, samtidig som det karikerer lavnivået som landets landssvikermyndigheter nå befinner seg på.

Disse regjerings- og stortingsklovnene er bare toppen av det tragikomiske norske myndighetsfjellet. Ved siden av seg og under seg har de ryggsleikende fylkes- og kommunepolitikere, dukkenikkende byråkrater på alle offentlige nivå, og et statsfinansiert pravda-media som dirigerer og akkompagnerer hva som er politisk korrekt å si og gjøre til enhver tid.

Alle er de like samstemte om at alle kommunene i Norge skal bli multikulturelle fyrtårn.

Ble det bedre med fortsatt stor innvandring og mulikulturalisering og enda flere drap på norske mennesker?

Håvard Pedersen (18 år), Margaret Molland Sanden (19 år). Eva Helgetun (14 år) og Kenneth Alexander Otnes (20) falt som unge ofre for norske myndigheters ansvarsløse og norskfiendtlige innvandringspolitikk.

Disse regjerings- og stortingsklovnene er bare toppen av det tragikomiske norske myndighetsfjellet. Ved siden av seg og under seg har de ryggsleikende fylkes- og kommunepolitikere, dukkenikkende byråkrater på alle offentlige nivå, og et statsfinansiert pravda-media som dirigerer og akkompagnerer hva som er politisk korrekt å si og gjøre til enhver tid.

Norske liv teller – eller?

Nordmenn får ofte kjeft fordi de er for «hvite».

Vil du bli upopulær er det bare å skrive noen kommentarer om at du ønsker vi skal hjelpe migranter der de kommer fra, opprettholde våre velferdsgoder som rettelig tilhører det norske folk -og sikre Norges land og våre etterkommere et land med nasjonal identitet i behold.

Når det gang på gang blir kjent at de siktede i diverse drapssaker og andre forferdelige kriminelle handlinger utført mot nordmenn, enten er asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse eller fremmedkulturelle innvandrere utstyrt med norske statsborgerskap fra norske myndigheter, glemmer media fort offeret og problematiserer isteden «rasisme», og at asylsøkere ikke må stigmatiseres på grunn av «uheldige enkelttilfeller».

Altfor mange nordmenn, både eldre og unge hadde i dag fortsatt vært i live hvis ikke media og politikere på den ene siden så hjertelig hadde omfavnet «det fargerike mangfold» samtidig som de på den andre siden stigmatiserte norske invasjonsmotstandere som «rasister» og «nazister», og i verste totalitær stil opprettholdt fryktkulturen med oppfordring om å anmelde naboen, hvis man påpeker det åpenbare.