NTNU-forskere advarer: Kulturbetinget voldskriminalitet må ikke bortforklares

Nå klarer også statslønnede akademikere å si noe “populister” har sagt i årevis; nemlig at ikke-vestlige innvandrere har mye større voldstilbøyelighet enn den europeiske vestlige vertsbefolkningen, som på sin side møysommelig har tilpasset og utviklet sin kultur og sitt fredelige levevis gjennom århundrer.

Beklageligvis kan ikke en gang en uverdig norsk statsminister se verdien i dette.

Men blant akademikerne ulmer det enkelte steder. Og vi må nok en gang se til Trondheim og NTNU for å finne akademisk fornuft i landet. Tidligere har vi skrevet om George Chabert, historieprofessor ved NTNU, som belyser uheldige sider ved masseinnvandringen.

Denne gangen gjelder det professor i statsvitenskap Tor G. Jakobsen og førsteamanuensis i psykologi Øyvind Eikrem.

Øyvind Eikrem (til venstre) og Tor G. Jakobsen

De to NTNU-forskerne tar i et debattinnlegg i VG kraftig til motmæle mot forsker Nina Jon ved Politihøyskolen som på sin side bagatelliserer Statistisk Sentralbyrås klare tall om innvandrervolden (SSB-rapport).

Nina Jon mener innvandrervolden er “storm i vannglass” og skylder på at det norske samfunnet “ikke har klart å gi disse mest marginaliserte bedre alternativer”.

Denne forklaringen kjøper NTNU-forskerne overhode ikke, og peker på en mengde annen forskning som sier at det er tydelige kulturelle forskjeller når det gjelder kriminalitet:

– Hvis Jons argument var riktig ville mønstrene være annerledes enn det empiriske studier viser. Hun overvurderer i hvilken grad kriminalitet kan tilbakeføres til økonomiske forskjeller mellom grupper.

– Videre blir implikasjonene av Jons betraktninger at den norske samfunnsordningen er ansvarlig for overrepresenterte gruppers kriminalitet. Det er uheldig om konklusjonen blir at individer ikke skal stå til rette for sine skadelige valg og at ansvar plasseres bort fra der det hører hjemme. Dette reverserer hvem som er overgriper og hvem som er ofre for kriminalitet i vårt samfunn.

FrP prøver nå å slå politisk mynt på sin egen udugelighet

“Stol ikke på hva politikerne sier, men se hva de faktisk gjør – eller bedre –ikke gjør”.

I mange år har FrP, som vi vet, sittet i regjering og i høyeste grad bidratt til den store ikke-vestlige masseinnvandringen til landet. Denne innvandringen har påført landet en stor kriminalitet som FrP nå – i opposisjon – foregir å ha løsningen på.

Først lager man problemet, så presenterer man løsningen på problemet.

Ja, det var faktisk – eller ikke uventet – FrP som bestilte den omtalte SSB-rapporten som viste det partiet regnet med den ville vise – og som tydeligvis er ment å skulle gi FrP fornyet tillit blant folket – nemlig at innvandrervolden var betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet.

En triumferende og smilende Sylvi Listhaug skal nok en gang peke på det åpenlyse for å sanke stemmer til neste valg: “Hva var det jeg sa?”

Listhaug var imidlertid ikke repatrieringsminister da hun satt i regjering, men integrerings- og inkluderingsminister.

Så hvor godt klarte hun den jobben – ifølge SSB-rapporten?

Kilder