Nye korona-tall: Statistikk lyver, men for en gangs skyld hjelper VG oss!

VG rapporterer nå om en italiensk korona-studie som viser at 99 % av de døde hadde underliggende sykdom.

Studien foretatt av det italienske folkehelseinstituttet er basert på 355 dødsfall av totalt 2003 i landet frem mot 17. mars. 

I gjennomsnitt hadde disse pasientene 2,7 underliggende sykdommer hver før de ble smittet av viruset.

Kun 0,8 prosent av de avdøde, i tallet tre personer, hadde ikke noen sykdommer i forkant av å ha blitt smittet.

Italia opplyser også at ingen under 30 år har dødd av viruset per 17. mars. 17 personer under 50 år er blant de døde. Fem av disse var under 40 år, og var alle menn med alvorlige, underliggende sykdommer, står det i studien.

Instituttet opplyser videre at 25,1% av de avdøde hadde én kronisk sykdom før de ble smittet, 25,6% hadde to sykdommer, og hele 48,5% hadde tre eller flere underliggende sykdommer før de ble rammet av coronaviruset.

Blant disse sykdommene var høyt blodtrykk, diabetes og hjerteproblemer.

Gjennomsnittsalderen på alle de de 2003 personene som hadde dødd i Italia til og med 17. mars, er på 79.5 år.

Til sammenligning er gjennomsnittsalderen for de fem første som er døde av koronaviruset i Norge på 89 år. Dette opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Norsk overlege advarer mot tallgymnastikk

I øyeblikket viser de mediakringkastede korona-tallene at rundt 8 prosent av de smittede i Italia har dødd, men dette gir et altfor dramatisk inntrykk i følge FHI-overlege Preben Aavitsland.

Aavitsland sa nemlig onsdag til VG at han mener Italia-tallene er for høye og ikke gir et riktig bilde

– Italia oppdaget sin epidemi først da det dukket opp noen alvorlige tilfeller etter mange ukers skjult spredning. Da rakk de ikke å teste mange, og mørketallene ble store. Dermed ble nevneren i det regnestykket altfor lav. Det er rimelig enighet om at letaliteten (dødsrisikoen for smittede) er under én prosent.

Flere fagkritiske røster mot myndighetene

Andre norske forskere advarer også mot myndighetenes overreaksjon. Dette skriver NTNU Handelshøyskolen-professor Jon Olaf Olaussen i et innlegg i DN om de strenge tiltakene som nå er satt igang i Norge for å dempe korona-smitte:

– Hva som gir de alvorligste konsekvensene, selve pandemien eller tiltakene, er uklart for meg. Det sentrale spørsmålet er: Har noen regnet på det? Enkel hoderegning tilsier at dette regnestykket ikke går opp. Tiltakene står rett og slett ikke i forhold til konsekvensene.