Toro mener navnet er gammeldags og kan oppfattes rasistisk

Black Boy er et tidligere varemerke for en produktserie av krydder og smakssettingsprodukter i Norge. Den første logoen til Black Boy viste en karikert tegning av en afrikansk gutt. Den logoen ble senere fjernet. I 2010 ble merkenavnet lagt ned, og produktene inngikk deretter i produktrekken til varemerket Toro. Selskapet bekreftet i den anledning at navneendringen kom som et resultat av at enkelte mente navnet hadde rasistiske undertoner. Selskapet hadde for øvrig noen år i forveien også endret «Toro Negro sukkerkulør» til Toro sukkerkulør.

I 60 år hadde kryddermerket «Black Boy» preget krydderhyllene rundt om i landet, men selv det er det altså slutt på.

“Nye Norge” og det multikulturelle eksperimentet har sine håndlangere.

”Flerkultur” og ”mangfold” resulterer i det motsatte av det disse begrepene utgir seg for. Og fordi disse begrepene kun brukes mot hvite land for å fremme innvandring til disse, er ”mangfold” i realiteten et kodeord for på kort sikt å gjøre de hvite europeerne til underkuede minoriteter i sine egne etniske fedreland.

Straffeloven § 185 slår fast at den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, risikerer bot og fengsel.

Men praktiseringen av den rasediskrimineringslov som i dag gjelder, ser ut til å insistere på at den “hatefulle ytringen” kun kan komme fra hvite personer,

Så har det seg vel også vist seg faktisk slik, at det er kun “etniske hvite” som blir dømt i rettsystemet pga paragrafene de laget for oss de seneste årene.

Politisk korrekte “Nye Norge”

Det menes åpenbart at det kun er etniske hvite som kan fremme negative holdninger ved å bruke nedlatende ord om mennesker fra andre kulturer som «neger» eller «svarting» etc. – i stedet for å bruke mer politisk korrekte betegnelser som «afrikaner», «mørkhudet» eller «farget».

Enkelte ord og uttrykk som tidligere var akseptert og i vanlig bruk, er ikke lenger gangbare. Kaller du noen «neger» kan du til og med bli anmeldt, skriver advokat Erik Råd Herlofsen i Vi over 60.

I 2006 oppsto det dessuten en debatt etter at det ble kjent at ordet «neger» ble benyttet i Politiets registreringssystemer. Politimester Truls Fyhn i Tromsø uttalte den gang til Adresseavisen at «neger var et helt akseptabelt ord». Han ble anmeldt for rasisme, men frifunnet av Politiets spesialenhet. Politiet gikk imidlertid deretter bort fra å bruke ordet «neger» i sine registre. I 2006 tok NRK ut ordet «neger» fra fortellingene om Pippi Langstrømpe og hennes far «negerkongen Efraim Langstrømpe». Han ble deretter kalt «sydhavskonge».

Vesla Hoa

I samme år bestemte dessuten Cappelen forlag og Thorbjørn Egners familie at visen «Vesle Hoa var en hottentott» fra 1954 skulle fjernes fra nye bokopplag. Begrunnelsen var at teksten kunne misforstås som en eksotiserende og rasistisk skildring av afrikanere.

Sangen lever imidlertid videre, men i 2014 måtte en barnehage nord for Oslo, etter sterke protester fra blant annet Antirasistisk Senter, avslutte sin ukentlige synging av sangen «Vesle Hoa var en hottentott» og skifte navn på en avdeling i barnehagen som ble kalt «hottentottklubben». Barnehagens representant presiserte at det aldri hadde vært meningen å krenke noen, men forsto at bruken av sangen og begrepet «hottentott» kunne virke respektløst.

I sakens anledning ble for øvrig en eldre mann intervjuet av Østlandssendingen. Han uttalte følgende: «Nei, vet du hva, jeg er så gammel, jeg er over seksti år, jeg synger den slik den er, men jeg godtar et fargerikt fellesskap. Jeg ser ikke noen motsetninger i dette.» Kommentaren illustrerer godt at det er forskjellige oppfatninger mellom generasjonene.

– Eksotisk Krydderekspert og tidligere fabrikksjef Ulf Ertsås, som startet i selskapet som introduserte merket i Norge, H. Chr. Olsens Eftf., nekter for at det lå rasistiske undertoner bak da krydderet fikk sitt navn på 1950-tallet.

I 60 år har kryddermerket «Black Boy» preget krydderhyllene rundt om i landet

Mikalsen bekrefter at navneendringen kommer som et resultat av at enkelte mener navnet har rasistiske undertoner.

Han husker at kryddernavnet provoserte under OL i Lillehammer i 1994, da en i den amerikanske delegasjonen fant krydderet i spisesalen. Han skal ifølge Ertsås ha skrevet et brev til statsminister Gro Harlem Brundtland.

Det nye navnet på Rieber & Søns krydderserie ble altså til «Toro Krydderiet».

I de siste årene har det politiske trykket også medført at enkelte andre produkter har skiftet navn. I 2003 ble et konditori i Sverige anmeldt etter å ha markedsført sine sjokoladeboller som «negerboller». Den svenske diskrimineringsombudsmannen tok i den anledning avstand fra å bruke ordet «neger», alene eller sammen med andre ord, fordi det knyttes til slaveri, undertrykking og respektløshet.

Kilde – Black Boy-merket med ny krydderportefølje fikk navnet Toro, sier direktør for kommunikasjon i Rieber & Søn, Geir Mikalsen, til dn.no.

Kilde – Diskriminering: Ord og uttrykk som har gått ut på dato