Oslo kommune arrangerer valgmøter for innvandrere uten norsk statsborgerskap, for å øke valgoppslutningen.

Oslo kommune arrangerer 336 valgmøter for unge minoriteter og innvandrere uten norsk statsborgerskap på Deichmans biblioteker for å øke valgoppslutningen.

Ingvild Åsgård er kommunikasjonssjefen for gjennomføringen av årets kommunevalg i Oslo.

Hun sier at en av valgsekretariatets oppgaver er å informere utvalgte velgergrupper om muligheten til å stemme. I år er unge og personer med minoritetsbakgrunn pekt ut som grupper valgsekretariatet vil heve kunnskapen hos, om valget.

— Vi retter særlige tiltak mot stemmeberettigede i alderen 18-25 og personer med innvandrerbakgrunn. Disse gruppene har lavest valgdeltakelse, sier Åsgård.

Spesielt er det videregående skoler og voksenopplæringen som blir invitert til informasjonsmøter om valget. En ting de kan få vite der er at man ikke trenger å være norsk statsborger for å stemme ved kommunestyrevalget. Det holder å være registrert bosatt i Norge, sier hun.

I årets kommunevalg i Oslo, er det 21 lister som stiller. Det er fire flere enn i 2015.

Blant de nye partiene som stiller lister er Folkeaksjonen Nei til mer bompengerAlliansenLiberalistene og Selvstendighetspartiet.

– Vi er veldig profesjonelle på å gjennomføre valget. Og har et sekretariat som jobber permanent, også mellom valgene, sier Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef i bystyrets sekretariat.

Slik skal Oslo kommune mobilisere innvandrervelgerne.

  • Kampanje på buss, trikk og bane i uke 33-36
  • Info på Oslo kommunes nettside
  • Informasjon på forhåndsstemmesteder
  • Sosiale medier
  • Samarbeid med Deichmanske bibliotek i anledning demokratiopplæring av nye velgere.

KILDE- https://vartoslo.no/oslo-kommune-arrangerer-336-valgmoter-for-unge-og-minoriteter-pa-deichmans-biblioteker-for-a-oke-valgoppslutningen/

KILDE- https://www.utrop.no/nyheter/innenriks/174048/