Påtvunget multikultur og fremmedkulturell innvandring raserer nasjonen Norge!

Å stille krav til innvandrere stopper ikke innvandringen. Det våre folkevalgte aldri setter spørsmål ved, er selve systemet (globalismen) som åpner dørene for masseinnvandring.

I dagens politisk korrekte samfunn er det å bli kalt en “rasist” eller fedrelandsnasjonalist enda mer stigmatiserende enn det var å bli kalt en “jævla kommunist” på 50 tallet.

Vil du bli populær idag er det bare å finne en migrant som skal returneres, lage en Fb-gruppe og ringe media – så strømmer likesinnede til som har store ønsker om å bli populære i gruppa, og i debatter i media.

Vil du bli upopulær er det bare å skrive noen kommentarer om at du ønsker vi skal hjelpe migranter der de kommer fra, opprettholde våre velferdsgoder som rettelig tilhører det norske folk – og sikre Norges land og våre etterkommere et land med nasjonal identitet i behold.

Politisk Ukorrekt, Frie Nasjonalister og diverse andre fedrelandsnasjonalister i forskjellige grupper blir også nevnt som «onde krefter» til tross for at ingen av disse er av voldelig art og kun ønsker å forhindre globalistene på Stortinget å selge vårt land og folk til nettopp onde krefter!  Også Document.no, Rights og Resett blir ofte nevnt i samme nedsettende ordelag.

Dessverre skjønner altfor få hva som foregår, og hvor gode sykehjem og skoler etc. vi KUNNE HATT med en suveren og selvstendig nasjon. Vi kunne hjulpet millioner i deres egne land hvor de har sin egen religion og kultur, isteden for å bruke milliarder på å bringe fremmedkulturen hit med all elendigheten det medfører av drap, gjengkultur og voldtekter.

Politiet har verken ressurser eller kompetanse for å klare med dette. Og psykiatrien som lå nede i utgangspunktet her i landet har definitivt ikke ressurser for å takle tusenvis av fremmede med omfattende traumer. Man må virkelig ha lov å undre seg over hva myndighetene egentlig tenker.

Multikulturens berøringsproblem

Politikerne har lagt føringer hva som skal være PK («politisk korrekt»), og MEDIA har nørt opp under dette i flere tiår uten at folk flest har forstått hva som egentlig har pågått. Dette representerer en skjult overgang fra folkemakt til politikermakt der folket etter hvert mer og mer har mistet den rett til demokrati og ytringsfrihet som en gang sto så sterkt i vår folkesjel.

Det er «folk flest» som står bak den gode nasjonalismen (ikke nazisme!), men de fleste som har en jobb TØR ikke ytre seg offentlig fordi dette medfører at de mister jobben, ikke får en jobb de søker på eller blir blokkert i kommentarfelt. Mange mister derfor sitt talerør gjennom media, og hva forteller dette om vårt såkalte demokrati og ytringsfrihet?

Nå må folket stå sammen og våge å reise seg for å redde vår felles framtid – våge å stå for sine meninger selv om de går mot det «politisk korrekte». Og HVIS du har mistet jobben, eller nektes jobb på grunn av dine ytringer, må du STÅ FRAM MED DET!

Det begynner å bli rimelig farlig når et folk mister sin folkerett og sin ytringsfrihet. Da er det på tide at man tar igjen slik at politikere og media får møte seg selv i døra!

Målet for politikere og massemedia er å demonisere det norske folkets krav slik at det framstår som nasjonsfiendtlig, mens virkeligheten er stikk motsatt.

Det overhengende og altomfattende målet for MSM er å spre hatytringer, demonisering og falske nyheter for å skape enda mer støy og forvirring hos folket.

Myndighetene med media i spissen bedriver grov nasjonal HETS, mobbing og ensidig skittent spill mot eget folk, og det er politikerne og media som er de virkelige «mørke demoner», ikke de som er motstandere av globalismen og fremmedgjøringen av eget folk og land!

Som belønning for en go’bit av en multikulti snillist-historie i media så vanker det i dag priser av ymse slag. Men om noen år vil det vanke priser for de som nå tør å reise seg for land og folk – slik det ble etter krigen.

Det var NASJONALISMEN som skapte Norge

Gode norske NASJONALISTER må reise seg samlet og stå imot politikernes våte drøm om et verdensregime som slår beina under et helt folk og land, og som ikke er ønsket av folket. Vi må stå mot medias ensidige, naive vinkling av verdensbildet som de bruker for alt det er verdt.

Nyttårsforsett for 2021 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende kaller dette for «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!

Vi vil beholde Norge, vi vil ha de norske verdier og vår kulturelle arv som av gode norske NASJONALISTER i 1814 er nedskrevet og nedfelt i norsk grunnlov – hvorav det meste ble fratatt oss av Gro Harlem Brundtland & Co. som tvangsinnmeldte oss i EØS – som med rette ord egentlig er EU – en veletablert, stor mafia som får stadig mer innpass om vi ikke nå setter ned beina og sier vi vil ha vårt land, vår nasjon, våre verdier og kultur tilbake!

Det var nasjonalismen som SKAPTE Norge, og det er kun nasjonalismen som kan REDDE Norge.