Politiet vil etterforske tidligere biskop Gunnar Stålsett – har hatt ulovlig asylsøker ansatt i 14 år

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett har i 14 år gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. – Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for, sier han, til NTB.

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett har i 14 år gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. Politiet vil nå undersøke om han har gjort en straffbar handling.

Det bekrefter Oslo politidistrikt til Vårt Land.

Den avgåtte Oslo-biskopen sto torsdag fram i Vårt Land og erkjente at han i 14 år har gitt en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse deltidsjobb som renholder.

Den ansatte er 55 år gamle Lula Tekle, som har vært i Norge i snart 19 år. Tekle ble fratatt skattekortet sitt etter en regelendring i 2011.

Hun hadde fast jobb og egen leilighet, men mistet da retten til å jobbe. Jobben hos Stålsett, som fram til da hadde betalt skatt og arbeidsgiveravgift for Tekle, mistet hun likevel ikke.

Stålsett fortalte offentlig om sitt lovbrudd selv om han etter utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sier Stålsett til avisa.

Stålsett sier han er vel kjent med de mulige konsekvensene han nå står overfor, men sier det er for ingenting å regne mot hva de papirløse opplever hver dag. Nå oppfordrer han politikerne å gi amnesti for papirløse i Norge.

Gunnar Stålsett har brutt norsk lov med overlegg