Politisk korrekt å sammenligne Trump med Hitler – men “hat” å sammenligne Støre med Quisling?

Hvorfor er det så mye verre å sammenligne Støre med Quisling, når politisk korrekt systemmedia til stadighet sammenligner Trump med Hitler?

Når den politisk korrekte eliten får dunsten av noe som kan ligne på patriotisme, fedrelandskjærlighet eller fedrelandsnasjonalisme, da er både systemmedia og den politiske eliten raskt ute med å nazifisere sine politiske motstandere.

Massemedia har nå over lengre tid bedrevet en slik type kampanje mot Donald Trump. VG for en tid tilbake hadde f.eks. Trump avbildet med Hitler-bart på forsiden av papirutgaven.

Rasist- og nazist-stemplingen har så og si pågått ustanselig helt siden han vant presidentvalget i USA.

I 2017 valgte VG å tegne Hitler-bart på Trump, nå hagler drapstruslene mot USAs president i avisens kommentarfelt

Det var overskriften til Resett 21. juli 2019. Videre så formidlet de om drapstrusler i VGs kommentarfelt som VG visstnok slet med å få luket vekk.

Trump må få en kule mellom øynene… Kommentaren er hentet fra  kommentarfeltet i VG i en sedvanlig negativ vinklet Trump-sak som de hadde. – Drapstrusselen fikk stå i flere timer uten at VG har fjernet kommentaren, skrev Resett.

Det er ikke første gang VGs lesere har oppfordret å ta livet av Trump. I fjor skrev en leser at Trump fortjener å «falle for en kule». I år har ytterligere to drapstrusler blitt publisert.

– Kule midt i panna hadde vært det beste, skrev en VG-leser i begynnelsen av juni. Og bare to uker senere ble det fremsatt enda en drapstrussel.

Verken Dagbladet, TV 2, Aftenposten, eller noen av de andre store mediebedriftene, som har til vane å rapportere om det som står i Resett’s kommentarfelt, har ønsket å videreformidle drapstruslene i VG.

Pressens Faglige Utvalg (PFU), har gitt grønt lys til norsk presse om anti-Trump kampanje

Vi har også fått høre at det å hetse Donald Trump er en slags legitim plikt som er pålagt norsk presse. I videoen (over) kan man se og høre at NRK ikke skal være nøytrale i sin propaganda-journalistikk mot Donald Trump.

Systemmedia har heller ikke nevneverdig rettet opp i sitt eget Fake News dilemma. Når de gikk tungt ut mot Trump og den påståtte Russland-skandalen. Som de formidlet heftig og begeistret som om det allerede skulle vært en etablert sannhet. Noe som Mueller-etterforskningen tydelig tilbakeviste.

Men verken “Russland-skandalen” eller andre påståtte løgner rundt Trump som massemedia har spydd ut i årevis, har fått systemmedia til å “skjerpe” seg. Nei tvert i mot. Hetsen og usannhetene om Trump pågår i dag i “beste” velgående.

Politisk korrekt å sammenligne Trump med Hitler – men “hat” å sammenligne Støre med Quisling?

Det å nazifisere politiske motstandere er tydeligvis en del av det politisk korrekte spillet. Men det gjelder bare én vei. Om det er aldri så legitimt å sammenligne Trump med Hitler, så gjelder ikke dette for sammenligningen Støre med Quisling. Da blir det samme systemmedia hysteriske av at Arbeiderpartiet får søkelyset på seg om sin grumsete fortid fra andre verdenskrig.

Da kalles det for hat og Fake News som har blitt spredd av rasister og nazister osv. For det er bare elitens politiske motstandere det er lov å “nazifisere”. Og når man kommer med motargumentene og påpeker urettferdighetene rundt systemmedia sine virkemidler, så blir dette ofte bare avfeid som “konspirasjonsteorier”.

Støres familie samarbeidet godt med nazistene…

Familien til Jonas Gahr Støre samarbeidet godt med nazistene under 2. verdenskrig, og Støre’s formue stammer delvis fra dette samarbeidet. Dette leser vi på Wikipedia i en artikkel som omhandler bedriften Jøtul:

“Dette var situasjonen da tyskerne okkuperte Norge fra 1940. For Jøtuls del betydde okkupasjonen en økonomisk oppgangstid. Allerede da andre verdenskrig ble innledet i september 1940 ble det mangel på en rekke importvarer, blant annet kull og koks. Allerede 10. februar 1940 kunngjorde myndighetene forbud mot å fyre med kull og koks til oppvarming. Restriksjonen mot brenning av kull og koks skulle strammes ytterligere inne i løpet av krigsårene. Tyskernes oppbygning økt behov for oppvarming i alle brakkene som ble bygd i forbindelse økte etterspørselen betydelig etter ovner.

Økonomisk ble krigsårene gunstig for bedriften. Til tross for en viss økonomisk oppgang i løpet av 1930-tallet gikk bedriften inn i krigen med betydelig gjeld, mens den kom ut av krigen nærmest gjeldfri. Dette la grunnlaget for bedriftens gullalder fra 1945 til 1973.”

At Støre og Arbeiderpartiet har flere svin på skogen når det kommer til hvem som skal “nazifiseres” er det liten tvil om. Trump kommer nok langt ned på “nazilista” i forhold til Jonas Gahr Støre i denne sammenhengen.

Det “gode hatet” som er politisk korrekt å forfekte, lever videre både i USA og Europa

I salig harmoni ser vi radikale grønne aktivister og ekstreme venstreorienterte demonstranter ta til gatene for å vise sin avsky mot den “hatefulle” presidenten Donald Trump.

Når de ikke bruker vold, brenner biler, eller lager de vanlige opptøyene i gatene, så er siste skrik i anti-Trump kampanjen – Trump-ballongen.

En luftballong av Trump skal beskrive ham som en “barnslig baby”, som ikke lytter til den politisk korrekte eliten og deres håndlangere. Denne ballongen blir sendt rundt av aktivister, til de byene og landene som Trump besøker.

Der tar aktivistene til gatene med full mediadekning. Med krigsrop mot Trump går stigmatiseringen ut på at han er rasist, nazist og en president som er farlig for hele verden. Dette er hva Trump-ballongen egentlig symboliserer.

Trump-ballongen som de politisk korrekte synes å være hysterisk morsom.

Har politisk korrekte folk og venstresiden egentlig humor?

Det er et betimelig spørsmål å stille. For nå viser det seg at Arbeiderpartiet faktisk lever opp til det litt “flåsete” kallenavnet Araberpartiet. Nå har de nemlig greid det kunststykke å lage valgkampvideo på arabisk.

VELKOMMEN TIL APs VALGKAMPVIDEO – PÅ ARABISK! Mere her: https://www.utrop.no/nyheter/notiser/176401/?fbclid=IwAR3STPZpm5iaXZnNbIWmkw9M6wNvOB_yzMyI3QUoaHOkuk-_4cUnAp0jD5s

Posted by Kirsten Hildebrandt on Friday, August 23, 2019

Over lengre tid har folk litt spøkefullt tullet med at Arbeiderpartiet heller burde omdøpes til Araberpartiet.

Flere mente dette var et passende navn på Ap, ettersom partiet har så mange fremmedkulturelle og muslimske politikere, både i lokalpolitikken og ellers i partiet. Og ikke minst for at de tiltrekker seg så mange fremmedkulturelle velgere.

De har jo også en muslimsk nestleder, Hadia Tajik, som også mange politisk korrekte individer håper skal bli Norges første muslimske statsminister en dag. Noe vi selvfølgelig håper aldri vil skje.

Noe som også er gjenganger i den politisk korrekte pressen er fordømmelsen av politisk satire mot de etablerte partiene. Der blir man beskyldt for hets og hat når man spøker med deres kjære elite-politikere.

Ofte i etterkant av Facebook-memer som blir laget som en motpol til det politisk korrekte systemmedia, hagler beskyldningene om Fake News og “hat som må bekjempes” osv.

Eksempel på satire som betegnes som hat.

Evner de ikke selv å se hykleriet de selv bedriver? Eier ikke de politisk korrekte selvinnsikt nok til og innse at de har store problemer med sitt hat mot sine meningsmotstandere?

KILDE- http://www.nattogdag.no/2017/04/6-grunner-ketil-solvik-olsen-etterspor-hoyrehumor/

KILDE- https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8tul_(selskap)

KILDE- https://resett.no/2019/07/21/i-2017-valgte-vg-a-tegne-hitler-bart-pa-trump-na-hagler-drapstruslene-mot-usas-president-i-avisens-kommentarfelt/